پایان مسابقه این هفته


جوک نماز تو جنگل

ﺍﺯ حیف نون می پرسن:  ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ   ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ   ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻪ؛ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯﻭ   ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ   ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻣﻮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯾﻢ؟    حیف نون ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: شما ﺍﮔﻪ   ﻭﺿﻮﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪ،وایسا ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ   ﺑﺪﻩ 😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۵

جوک Angry bird

حیف نون داشته نماز میخونده ...      یه هو یه پرنده با شدت میخوره   تو پنجره       حیف نون میگه :    خدایا من دارم باهات حرف میزنم    تو داری Angry Birds بازی میکنی   ؟؟؟😆😆😆😆😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۵

جوک سیر ترشی

من اگه کشتی گیر بودم سه کیلو   سیر ترشی میخوردم ...     میرفتم رو تشک تو حالت سر شاخ   ، دو تا هااا میکردم توو صورت   یارو ...                 همونجا در جا میفتاد میخوابیدم   روش ضربه فنیش میکردم     هوشمندانه عمل نمیکنن همین   میشه دیگه😐😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک ولیعصر

به يارو میگن چرا اسم این خیابونو   گذاشتن ولیعصر؟ ☝️                میگه آخه صبح تا ظهر خبری   نیست       ولی عصر! اوووووفففففف🙈😂😜

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک مرغ ماده

دخترخالم داشت مرغ پاک میکرد    بهش گفتم این مرغا چقد چربی   دارن؟    گفت مرغای ماده چربیشون زیاده    (مگه مرغ نر هم داریم!!؟😳)    همون لحظه مرغه پاشد یه نگاه به   من    کرد، یه لبخند ملیح زد و دوباره   جان سپرد 😐😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک بابا بزرگ

بابابزرگ به نوه اش میگه سه روزه   نرفتی مدرسه بیا برو قایم شو   معلمت اومده دنبالت....     میگه تو برو قایم شو   چون من بهش گفتم تو مردی    😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک آبریزش ببنی

ﺁﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﻰ دارم،  رﻓﺘﻢ داروﺧﻮﻧﻪ ﻗﺮص ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ   ﺑﮕﯿﺮم،  ﺗﻮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :    ﺳﺮ درد، ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع،   اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب، ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ ﮐﺒﺪ،   ﺳﮑﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ، ﺳﮑﺘﻪ ی ﻣﻐﺰی، ﻣﺮگ   ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻰ ! 😳😳    هیچی دﯾﮕﻪ … ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﺪم، با   آستینم پاکش میکنم   امنیتش ﺑﯿﺸﺘﺮه !! 😁😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک ساخته ی دانشجوها

تعدادی استاد دانشگاه رو دعوت   کردن به فرودگاه و اونا رو توی   یک هواپیما  نشوندن و وقتی درهای هواپیما   رو بستن از بلندگو بهشون اعلام   کردن که:  این هواپیما ساخت دانشجوهای   شما ست ..!  وقتی اساتید این خبرو شنیدن   همه از دم اقدام به فرار کردن!    همه رفتن به سمت در خروجی جز   یه استاد که خیلی ریلکس نشسته   بود ..!  پرسیدن : چرا نشستی؟ نگو که   نمی ترسی!!  استاد با خونسردی گفت :     

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک خواستگاری

یه سری رفتیم خواستگاری خانواده   طرف موافقت کردند ولی بابام   گفت نه! دلیلش هم این بود که   میگفت آدم سالم زن تو نمیشه   ۱۰۰% دخترشون یه ایرادی داره 😐    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک تولد دوست دخترم

دوست دخترم میگه من تولدشو   خراب کردم .   من اصلا نمیدونم چطور میتونه   همچین چیزی بگه ؟  من حتی تولدشو یادم هم نبود   چه برسه خراب کنم 😕

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک چه احساسی داری

مردی از همسرش پرسید :    چه احساسی داری وقتی چهار   ساعت میشینی دلمه میپیچی و   من در عرض یک دقیقه   میخورمشون ؟    زنش میگه :  همون احساسی که تو بعد از یک   ماه کار حقوقت رو میاری و من در   عرض یک دقیقه تو بازار خرجش   میکنم .    يكى نيست بگه آخه برادرمن دُلمه   تو بخور چرا روی اعصاب خودت   راه میری ؟😄

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک چه احساسی داری

مردی از همسرش پرسید :    چه احساسی داری وقتی چهار   ساعت میشینی دلمه میپیچی و   من در عرض یک دقیقه   میخورمشون ؟    زنش میگه :  همون احساسی که تو بعد از یک   ماه کار حقوقت رو میاری و من در   عرض یک دقیقه تو بازار خرجش   میکنم .    يكى نيست بگه آخه برادرمن دُلمه   تو بخور چرا روی اعصاب خودت   راه میری ؟😄

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک مغز مردا

ﻣﻴﮕﻦ ﺗﻮ ﺟﺰﻳﺮﻩ ﺁﺩﻡ ﺧﻮﺍﺭﺍ ... ﻳﮑﻲ   ﺭﻓﺖ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻱ ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﻐﺰ ﺩﺍﺩ، ﮐﻠﻪ   ﭘﺰﻩ ﮔﻔﺖ ﻣﻐﺰ ﺯﻥ ﻣﻴﺨﻮﺍﻱ ﻳﺎﻣﺮﺩ؟   ﮔﻔﺖ ﭼﻪ ﻓﺮﻗﻲ ﻣﻴﮑﻨﻪ؟ ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ   ﮔﻔﺖ ﻣﻐﺰ زن ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ، ﻣﻐﺰ مرد   ﺩﻩ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ !!! ﻳﺎﺭﻭ ﺧﻨﺪﻳﺪ ﻭ   ﮔﻔﺖ ﭼﺮﺍ ﻣﻐﺰمردها ﺍﻧﻘﺪﺭ ﮔﺮﻭﻧﺘﺮﻩ،   ﺍﺯ ﺑﺎﻫﻮﺷﻲ مرد ها ﺳﺖ؟       ﮐﻠﻪ ﭘﺰﻩ ﭘﻮﺯﺧﻨﺪﻱ ﺯﺩ ﻭﮔﻔﺖ : ﻧﺨﻴﺮ،   ﺁﺧﻪ ﻣﺎ کله هر زنی ﺭﻭ ﻣﻴﺸﮑﻨﻴﻢ   ﻳﻪ مغز ﺍﺯﺵ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﺩ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎﻳﺪ کله   ﺩﻩ ﺗﺎ مرد ﻭ ﺑﺸﮑﻨﻴﻢ، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺯﻭﺭ   ﻳﻪ مغز ﮐﻮﭼﻴﮏ ﺩﺭﺑﻴﺎﺩ ﺍﺯﺷﻮﻥ ..

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک بهش فرصت بده

زن رفت پیش دکتر گفت:   آقای دکتر شوهرم توی خواب   حرف می زنه چی بهش بدم        دکتر گفت: فرصت    زن گفت: فرصت چی    دکتر: بهش فرصت بده وقتی   بیداره حرف بزنه😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک آمبولانس

میخوام براتون صدا آمبولانس در   بیارم         😀😮😀😮😀😮😀😮😀😮😀😮  😀😮😀😮😀😮      تا ابتکارات بعدی خدا نگهدار😂        (حالا نمیخواد لبتو اینجوری کنی  😂)

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک پالتو

رفتم پالتو بخرم واسه خانومم   فروشنده گفت   میشه یک میلیون و هفتصد         حساب کردم دیدم تا آخر سال   هیجده دفه   سرما بخوره یه دفعه هم ذات الریه  بگیره بازم ارزون تردر میاد 😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک قلیون

رفتم دکتر بهم گفت:اگه میخوای   سالم باشی باید از قلیون دور بشی  امروز رفتم بازار         یه شیلنگ 10 متری واسه قلیونم   خریدم    به نظرتون کافیه یا باید بیشتر دور   شم؟😁😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک سوهان

‏يه خوبى سوهان خوردن اينه كه           تا سه روز بعد هر وقت هوس كنى   اگه بگردى لاى دندونات حتما يه   تيكه ش رو پيدا مى كنى😄😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک چرم مشهد

به دختره میگم چقد کیفت قشنگه         میگه ممنون چرم مشهده داداشم   از فرانسه اورده   توروقران ازدواج فامیلی نکنین!!😑  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک دلیوری

بابام میگه ما اس‌ام‌اس نداشتیم   اون موقعها، رو کاغذ بنویس‌ مچاله‌   کن، بنداز خونه‌ همسایه' داشتیم!     فقط دلیوریش تضمینی نبود!   ممکن بود باباهه بخوندش 😑😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک از فابربکشم بهتر شد

"از فابریکشم بهتر شد"چیست؟؟؟؟   🤔            اوج خرابکاری ایرانیا تو یه وسیله   ای که تعمیرش کردن!!!!!😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک شارژر

‏شارژ نداشتن گوشی خیلی میتونه   خطرناک باشه. پدربزرگ من به   خاطر همین موضوع از دنیا رفت.   رفته بودیم ملاقاتش، دستگاه   بهش وصل بود با دستگاه نفس   میکشید. گوشی من اون لحظه ۱   درصد شارژ داشت، منم مجبور   شدم برای اینکه گوشی خاموش   نشه سیم دستگاه رو از پریز بکنم   گوشیم رو وصل کنم😂😝🙈🙈🙈

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک بچه شبیه کیه؟

متنفرم از اینا که تازه پدر مادر   شدن هی میپرسن بچه شبیه کیه          بابا ده دقیقه س دنیا اومده..شبیه   سیب زمینیه فقط 😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک جایزه بانک

جففر تو بانک صد میلیون ﺑﺮﻧﺪﻩ   ﻣﻴﺸﻪ !!!       ﺭﺋﻴﺲ باﻧﮏ ﻣﻴﮕﻪ ﮐﻰ ﻣﻴﺘﻮﻧﻪ ﺑﺮﻩ   ﺑﻬﺶ ﻳﺠﻮﺭﻯ ﺧﺒﺮ ﺑﺪﻩ ﺗﺎ ﺳﮑﺘﻪ   ﻧﮑﻨﻪ؟؟     خسیسه ﻣﻴﮕﻪ ﻣﻥ ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ...... 😎  ✌️  میره دﺭﺧﻮﻧﻪ ﻯ جففر: ﻣﻴﮕﻪ ﺍﮔﻪ   ﺻﺪﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮ ﺑﺎﻧﮏ  ﺑﺮﻧﺪﻩ ﺑﺸﯽ ﭼﮑﺎﺭ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟     جففر ﻣﻴﮕﻪ : ﻳﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ  ﻣﻴﺪﻡ ﺑﻪ ﺗﻮ    طرف ﺳﮑﺘﻪ میکنه😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک اشک شوق

الان ۲۰ دقیقه ست که دارم گریه   میکنم      اشک شوووووووقه     تو جیب لباس پاییزیای پارسالم  ۲هزار تومن پیدا کردم   این لحظه ها قابل وصف نیست  خدا نصبیبتون کنه

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک خسیس

يه خسیسه با زنش میرن رستوران  یه پرس غذا سفارش میدن  صاحب رستوران میبینه غذا رو   نصف کردن  ولی شوهره میخوره و زنه داره   تماشا میکنه  صاحب رستوران میره جلو ميگه:    ببخشید، وقتی یه پرس غذا برای   دو نفر سفارش دادین فهمیدم   خسیس هستین😒  ولی متوجه نمیشم چرا یکیتون   میخوره و دیگری تماشا میکنه🤔  یارو میگه: ما یه سری دندون   مصنوعی برای دوتامون ساختیم😊  من غذامو که خوردم دندونا رو   ميدم خانومم غذاشو ب

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک ریش

شمام موقع ریش زدن  .  .  .  اول ستاری میزنید   بعد پروفسوری   بعد سیبیل دسته موتوری   بعد سیبیل چخماخی   بعد سیبیل هیتلری   بعد اونم می زنید   .  .  .    یا فقط من این طوریم.😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک لاغری

اگه شنا لاغر میکرد نهنگ‌ الان   مانکن بود!!!  این موضوع  درمورد گیاه خواری و گاو هم   صدق میکنه 😁    پس خواهرم الکی برای لاغری   تلاش نکن   توپولي خيلي هم خوبه 😉😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک رحمت ایزدی

به طرف میگن پدرت به رحمت   ایزدی پیوست!😞      میگه رحمت ایزدی کیه؟😳  میگن دار فانی را وداع گفت!😔  میگه چی گفت؟😳  میگن خره، بابات مرد!😐  میگه بابای ما خر نداشت!😳  میگن الاغ، بابای خرت مرد!😑  میگه خر ما بابا نداشت!😳😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک زن دوستت بیوه شده

بابابزرگم مشکل قلبی داشت...  دکترش گفت سعی کنید ناراحتش   نکنید...      اومدم خبر فوت رفیقشو یجور بگم   که ناراحت نشه گفتم زن دوستت   بیوه شده...    از خوشحالی سکته کرد.😕😅😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷

جوک وقت زن گرفتنته

بابام اومد خونه دید تموم چراغا و   کولر خاموشن  گفت آفرین دیگه مَردی شده   واسه خودت، وقتِ زن گرفتنته  خلاصه داشت تعریف میکرد که   یهو برقا اومدن خونه نورانی شد   کولر روشن شد، یه نگاه غصب آلود   کرد و گفت پاشو گمشو بیرون   بیشور😏😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک اسیدپاشی

پسره خاسته دختره رو بترسونه یه   لیوان اب پاشیده تو صورت دختره     دختره صورتشو گرفته داد زده   سوختم سوختم پسره خندیده   گفته اب بود   دختره دستاشو برداشته از جلو   صورتش. پسره دیده صورتش   عوض شده پسره ترسیده پا به   فرار. باورش شده اسید پاشیده.   نفهمیده آرایش دختره پاک شده،   میگن هنوز پسره برنگشته    دست به دست کنین برسه به   پسره..  آقا هر جا هستی برگرد اشکال   نداره..... سوء تفاهم بوده😁😄

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک منو واسه پولم میخواستی

با نامزدم بحثم شد برگشتم گفتم   از اولشم معلوم بود تو منو بخاطر   پولم میخوای.  برگشت تو چشام خیره شد و بعد   دوتایی زدیم زیر خنده الانم داریم   میریم فالوده شیرازی بزنیم با هم   😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک اعترافات یک اصفهانی

اصفهانیه: حاج آقا من زمان جنگ به یک   عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه دادم،   بنظرتون گناه کردم    روحانی: نه، خیلی هم کار خوبی کردی.   ثواب هم داشته 👏    اصفهانیه: آخه روزی هزار تومنم ازش   گرفتم    روحانی: اشکال نداره، خدا ارحم الراحمینه   👌    اصفهانیه: بنظرتون بهش بگم جنگ تموم   شده🤔 😳😂😂  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک نیوتون

مامانه به پسرش ميگه نيوتون رو   ميشناسى؟  ميگه نه كيه؟  ميگه اگه حواست به درسات بود   ميشناختيش        پسره ميگه سانازو ميشناسى؟  مامانه ميگه نه كيه؟  ميگه اگه حواست به بابا بود   ميشناختيش 😝😝😝😂😭

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک شاید برای شما هم اتفاق بیفتد

ﯾﺎﺭﻭ ﻓﯿﻠﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ :                    ﺩﺧﺘﺮﻩ ﺍﯾﺪﺯ ﺩﺍﺭﻩ!!!  ﻣﺎﺩﺭﻩ ﻣﺮﯾﻀﻪ!!!  ﺑﺎﺑﺎﺵ ﻫﻢ ﻣﻌﺘﺎﺩﻩ!!!  ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ ﺍﺳﻢ ﻓﯿﻠﻢ ﻭ ﮔﺬﺍﺷﺘﻪ :   ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺷﻤﺎ ﻫﻢ ﺍﺗﻔﺎﻕ بیفتد    ایشالا برا خودت اتفاق بیفته روانی  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک فلفل

نشسته بودم یهو مامانم از   آشپزخونه اومد  بی مقدمه شروع کرد درباره فلفل   صحبت کردن که:  میدونستی فلفل لاغر میکنه و ضد   سرطانه و. . .😳😳            آخرش معلوم شد فلفل از دستش   در رفته، کلی ریخته تو غذامون!!😂  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲

جوک نماز ظهر

طرف موقع مردن وصیت میکنه:    سی سال برام نماز صبح و مغرب   و عشا بخوانید.    میگن ظهر چی؟    میگه: اونارو از ترس حراست تو   اداره خوندم😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۰

جوک بد شانسی

من انقدر بدشانسم که...      رفتم دلار خریدم، قیمتش کشید   پایین و یه عده بدبخت شدن،   چند روز پیش یه لاستیک ساخت   اندونزی خریدم، اونجام سونامی   اومد و مردمش کشته شدن. حالا   فردا میخوام فالوده‌ی شیرازی و   خربزه مشهدی بخرم. اگر تو اون   مناطق زندگی میکنید یه جایی پناه   بگیرید😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۰

جوک تنظیمات کارخونه

دختره دماغ، گونه، لَبش عملیه  چشماش لنزه و مژه هاش   مصنوعی  بعد میگه هیچ مردی ارزش تغییر   کردن نداره    نکشیمون تنظیمات کارخونه😐✋

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۰

جوک شانس زنده موندن

زنه شوهرش رو می بره دکتر...    دکتر به زنه می گه: خانم نباید   هیچ استرسی به شوهرتون وارد   بشه، باید خوب غذا بخوره، هر   چی که می خواهد براش فراهم   بشه و برای یک سال هیچ بحث و   دعوایی سر هیچ موضوعی حتی   سر طلا و ماشین و خونه هم نباید   با هم داشته باشین.          توی راه برگشت مرده می پرسه:   دکتر چی گفت؟      زنه می گه: هیچی، گفت تو هیچ   شانسی برای زنده موندن نداری  😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۰

جوک صف نانوایی

پشت سر یه مرد موفق یه زن   خوشکل هست، پشت سر زن   خوشکل یه مرد توانمنده، پشت   سر مرد توانمند یه زن سن بالا و   پشت سر زن سن بالا یه دختر زیبا   روی هست، پشت سر دختر زیبا   روی من هستم، پشت سر من هم   یکی زنبیل گذاشته رفته….....      ببخشید        تو صف نون سنگکی ام حوصله ام   سر رفته بود گفتم دوستان رو   معرفی کنم خدمتتون 😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۰

جوک خودکشی

یارو روي ريل راه اهن ميخوابه   بهش ميگن چرا اينجا خوابيدي ؟    ميگه ميخوام خود كشي كنم    ميگن پس اون نون چيه دستت؟         ميگه بر فرض قطار نيومد من   اينجا از گشنگي بميرم؟؟😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک جردن

امروز صبح کنار خیابون وایساده   بودم  دختره اومد با "جنسیس کوپه"   جلوی پام ترمز زد گفت: ببخشید   میخوام برم جُردن  منم گفتم کار خوبی میکنی... جای   خیلی خوبیه...☺️  برو به امید خدا😊  دیگه از خنده نمیتونست حرکت   کنه 😂        والا جنسیس زیر پایه تویه! آدرسه   جُردن رو از من میخوای!!  آدرس شاعبدلعظیمو بلدم   میخوای؟😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک مرغ

جعفر نامزده شو دعوت میکنه..   به احترام نامزدش مرغ خونشونو   سر میبره و سرخ می کنه میاره سر   سفره  دختره میگه عزیزم چرا زحمت   کشیدی؟؟   .    .    جعفر میگه چه زحمتی؟ 3تاشو   سگ خورده یکیشم تو بخور 🤣🤣  🤣

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک خوش گذرونی

برای یک زن مهم نیست ...  همسرش کجاست ؟      همین که بدونه بهش خوش   نمیگذره کافیه !!!😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک احتیاج مرد و زن

احتیاج مردها برای رفتن به   مهموني     👔👖👞👞      احتیاج خانمها    👗👚🧥👠👡👢👒💄👛👓  👛👝👜🎽💍📱💅👘👖✂️          حالا احتیاج خانوما برای سیر   کردن شکمشون....  🍪☕️      و اما مردها   🍕🍴🍷🍹🍸🍻🍺🍶🍵☕️🍔🍟  🍖🍝🍛🍤🍣🍥🍙🍘🍚🍰🎂🍢  🍫🍜🍪🍬🍭🍯🍎🍏🍊🍋🍒🍇  🍉🍓🌽🍅🍆🍐      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک نامزد

به بابام گفتم پول بده لباس بخرم،    میخوام برم پیش نامزدم لباسام   تکراری شده،      میگه نامزدتو عوض کن خب.!!! 😕    واقعا تجربه بالاتر از علمه..    واقعا اسطوره زندگيم پدرمه..    خيلى منطقی بود حرفش👌😅

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک شلنگ

پسره تو خواستگاری از یه دختره   می پرسه اسم شما چیه؟         دختره می گه اسم من توی تمام   باغچه ها هست. پسره می گه:   آهان فهمیدم ، اسمتون شلنگه 😜

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک بنر تسلیت

یبار حال نداشتم برم سرکار  زنگ زدم گفتم پسرخالم فوت کرده    فرداش رفتم دیدم بنر تسلیت زدن          انقدر شرمنده شدم که  میخواستم برم پسرخالمو بکشم😏  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک پیرزن

پیر زنی رفت داروخانه تا برای درد   مفاصلش دارو بخره.    داروخانه چی بهش گفت:  خوشگل خانم امر بفرمایید 😊    پیرزنه فوری کمرشو راست کرد   گفت:  رژ لب میخواستم عزیزم... 👄  ‌ ‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک علیزاده

مکالمه ما و دوستان در دوران   دبستان:  الو منزل علیزاده؟  بله بفرمایید  علیزاده هست؟  شما؟  .  .  .  من بغل دستیشم 😐😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک سکه

لامصـــب با این نرخ سکه دیگه   دختر مذهبی هم نمیشه گرفت !!!  چهارده تا سکه هم حساب میکنی   خیلی زیاده          باید یکیو پیدا کنیم به یگانگی   خدا راضی باشه😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹

جوک بمب اتم

دیروز ناهار عدسی خوردیم شب   خوراک لوبیا خوردیم امروز واسه   ناهار همونارو دوباره داغ کردیم   خوردیم، احتمال زیاد امشب   نتانیاهو عکس خونه مارو نشون   میده میگه اینجام دارن بمب اتم   درست میکنن

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۸

جوک رکود روحی

‏دکتر گفته ترکیب گردو و عسل   برای از بین بردن غم و رکود روحی   بسیار مناسبه  نمیدونه من حتی به قیمتشونم   فکر میکنم دچار رکود روحی میشم  😐

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۸

جوک صرافی

‏رفتم تو صرافی گفتم ببخشيد سَوا   كنم چنده ؟ گفت چی ميگی ؟      گفتم خودتون رو تابلو زديد درهم   ٤٣٥٠ ، خواستم ببينم جدا كنم   چند درمياد؟😌      بیشعور با كش پول دنبالم كرد   ميخواست بزنه تو چشمم😏  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۸

جوک یخچال

ﺳﻪ نفر ﻣﯽ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ ﯾﮏ ﯾﺨﭽﺎﻟﻮ   ﺑﺒﺮﻥ ﻃﺒﻘﻪ ﺷﯿﺸﻢ    ﺗﻮ ﻃﺒﻘﻪ 5 ﯾﮑﯿﺸﻮﻥ ﻣﯿﮕﻪ : ﻣﻦ ﺑﺮﻡ   ﺑﺒﯿﻨﻢ ﭼﻘﺪﺭﻣﻮﻧﺪﻩ           ﻣﯿﺮﻩ ﻭ ﺑﺮﻣﯿﮕﺮﺩﻩ ﻣﯿﮕﻪ:  ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ ﺩﺍﺭﻡ ﻭ ﯾﮏ ﺧﺒﺮ ﺑﺪ   میگن اول خبر خوب بگو و بعد   خبر بد.  میگه :  ﺧﺒﺮ ﺧﻮﺏ اینکه : 1 ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﻧﺪﻩ ☺️  ﺧﺒﺮ ﺑﺪ : ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻮ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﯽ   ﺍﻭﻣﺪﯾﻢ 😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک املت

یه سال پیازگرون میشه،    یه سال تخم مرغ ،    حالا هم گوجه فرنگی    مشخصه با املت مشکل دارن😐  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک خواب

تا هیجده سالگی که مدرسه کوفتی   نذاشت صبحا بخابیم،    تا بیست و هشت سالگی استرس   کار و پول دراوردن و اینده،  بعدش بچه دار میشیم و تا سی و   پنج سالگی هم گریه بچه نمیزاره   بخابیم،  تا پنجاه سالگی هم باید باید   صبحا زود بیدار شیم بچمون رو   بفرستیم مدرسه،  تا شصت و پنج سالگی هم که از   درد بیماری نمیتونیم بخابیم،  بعدشم که میمیریم😢  شانس ما تا بیایم بخوابیم یکی   میاد پیس پیس فاتحه میخونه   میزنه به

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک داروی بدن سازی

ديشب خواب ديدم داروى  بدن سازى پسرا تحريم شده         خواب بدى بود لامصب !  شهر پر شده بود از مارمولك!!!!    دفعه آخرتون باشه  آرایش دخترا رو مسخره  میکنید😂😂😂

sh.m پسرا ۱۳۹۷-۷-۷

جوک زن اصغر

معلم به اصغر : آرزوت چیه ؟  اصغر : دوس دارم درس بخونم   پولدار  شم ازدواج کنم زنمو بفهمم .        براش همه چی بخرم دنیامو ب   پاش بریزم  نزارم دس ب سیاهو سفید بزنه !  معلم : رضا آرزوی تو چیه ؟    رضا : زن اصغر بشم 😄  ..

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک مدرسه

دﻟﻢ ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻂ ﮐﺸﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺩﻓﺘﺮ ﻣﺸﻖ   ﺑﺎ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﻣﺸﮑﯽ ﻭ ﻗﺮﻣﺰ😕  ﺑﺮﺍﯼ ﮔﻮﻧﯿﺎ ﻭ ﻧﻘﺎﻟﻪ ﻭ ﭘﺮﮔﺎﺭ ﻭ   ﺟﺎﻣﺪﺍﺩﯼ🙂  ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺨﺘﻪ ﭘﺎﮎﮐﻦ ﻭ ﮔﭻ ﻫﺎﯼ ﺭﻧﮕﯽ   ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺨﺘﻪ😔  ﺑﺮﺍﯼ ﺳﺮ ﺻﻒ ﺍﯾﺴﺘﺎﺩﻥ ﻫﺎ  ﺑﺮﺍﯼ ﻣﺒﺼﺮ ﺷﺪﻥ😔  ﺑﺮﺍﯼ ﺧﻮﺑﻬﺎ ﻭ ﺑﺪﻫﺎ  ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺮﺱ ﺍﺯ ﺳﻮﺍﻝ ﻣﻌﻠﻢ😔  ﺑﺮﺍﯼ ﻟﯿﻮﺍﻥﻫﺎﯼ ﺁﺑﯽ ﮐﻪ ﺗﺎ ﻣﯿﺸﺪﻥ😀  ﺑﺮﺍﯼ ﺯﻧﮓ ﺗﻔﺮﯾﺢ😔  ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻤﺮﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺣﻞ ﻧﮑﺮﺩﻩ ﻭ   ﺍﺿﻄﺮﺍﺑﺶ😝  ﺑﺮﺍﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭﯼ ﺩﺭﺳﺖ ﮐﺮﺩﻥ😍        ﺩﻟﻢ ﻭﺍﺳﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺪﻭﻣﺸﻮﻥ ﺗﻨﮓ   ﻧﺸﺪﻩ😏 

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک شغل نیمه وقت

زنگ زدم یه جا برای کار… بهم   میگه ۱۵ روز کار ،۱۵ روز استراحت،   ماهی ۶۰۰ تومن!!    .  .  .  .    بهش گفتم نمیشه اون ۱۵ روز رو   هم نیام ماهی ۳۰۰ تومن؟؟؟  هیچی دیگه یکم فحش های   جدید ازش یاد گرفتم☺️☺️

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک گروه تلگرام

ما یه گروه خانوادگی داریم توی   تلگرام،       بعد یه گروه خانوادگی داریم بدون   برادرم و عروسمون، 😉    اونجا رفتار و حرکات عروسمون رو   تحلیل و بررسی میکنیم😂🕵

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک فشار خون

دکتر :   فشار خونتون رو دوازدهه!          بیمار:  آقای دکتر! دوازه قدیم یا جدید!!!  😄😄   این دیگه مصیبته!!!

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک دانشجو

‏غیر از    "جدیدالورود"    یه نوع دیگه دانشجو هم داریم     که هرگز فارغ التحصیل نمیشن    به اونا میگن "بعید الخروج" 😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷

جوک نشون

ﺍﻳﻨﮑﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺳﺘﮕﺎﺭﻱ ﻳﻪ ﻧﺸﻮﻥ   ﻣﻴﺨﺮﻥ ﺑﺮﺍﻱ  ﻋﺮﻭﺱ      ﻳﻪ ﭼﻴﺰ ﺗﻮ ﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎﻱ ﻫﻤﻮﻥ ﺑﻴﻌﺎﻧﻪ   ﺍﺱ ، ﮐﻪ ﻳﻌﻨﻲ  ﺍﻳﻦ ﺩﺧﺘﺮﺗﻮﻧﻮ ﻭﺍﺳﻪ ﻣﺎ ﻧﮕﻪ ﺩﺍﺭﻳﺪ   ﻣﻴﺮﻳﻢ ﻳﻪ ﺩﻭﺭﻱ  ﻣﻴﺰﻧﻴﻢ ﺍﮔﻪ ﭼﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮﯼ ﭘﯿﺪﺍ ﻧﮑﺮﺩﯾﻢ ،   ﻣﻴﺎﻳﻢ ﻣﻲﺑﺮﻳﻤﺶ!!!😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک کوتاسیوم

کوتاسیوم چیست؟! 🤔    فکر میکنید کوتاسیوم عنصری در   جدول مندليف است؟ 😳    اشتباه میکنید.. 😊        هر وقت زنی از شوهر کارمندش   پول میخواد مرد میگه: هنوز حقوق   نگرفتم..  و میگه:  "کو تا سیوم؟" 🤣🤣    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک محرم

از وقتی محرم شروع شده تو جیبم   یه پیاز کوچولو گزاشتم      به هر حال احتیاط شرط عقله، خدا   رو  چه دیدی یهو دیدی قیمه دادن   بدون پیاز اصلا نمیچسبه😑😂

sh.m مناسبتی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک پیکان

طرف پیکان مدل ۵۶ داره ...  پوکیده ⚰  یه درش رو میبندی سه در دیگه   اش وا میشه... 😁    اصن یه چیزه خر تو خر...    اونوقت با خط نستعلیق رو شیشه   عقب نوشته هر چه دارم از دعای   خیر مادرم دارم... 😳    یکی نیست بهش بگه بیچاره تو   عاق والدین شدی حواست نیست   ☝️🤕😁😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک دوستت دارم

خانومه   واسه همسرش فرستاده:    دوستت ندارم اندازه اقيانوس،  چون يه روز خشک ميشه...  دوستت ندارم اندازه خورشيد،  چون يه روز خاموش ميشه...  دوستت ندارم اندازه باران،  چون زود قطع ميشه...    دوستت دارم به اندازه روت،  که هيچ وقت کم نميشه😳😳😊  😊😄

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک BMW

دوستم از یکی از آشناها دو روزه   BMW گرفته برای دامادیش گل   بزنه     اینقدر این دو روزه تو خیابون   بهش پا دادن میگه نمیخام زن   بگیرم کنسل کنین 😑😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک گواهینامه

‏خطرناکترین موجود دنیا بعد از   خرس گیرزلی ای که تیر هم خورده   ،         دختریه که تازه گواهینامشو گرفته

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک نذری

معلم به شاگرد :     من دویدم، تو دویدی، او دوید،     مال چه زمانیه؟             شاگرد: مال زمانی كه سر كوچه   نذری میدن😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴

جوک شام

امشب رفتیم هیئت بعد مداح   وسط مراسم با ناله داد زد :     کی از وضع شام خبر دااااااارهههه؟   😩    گفتم : حاجی من الان از آشپز   خونه اومدم ، قیمه س...    میکروفون رو پرت کرد سمتم 😑   نگو منظورش سرزمین شام بود...  😑😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک قبل و یعد ازدواج

قبل از ازدواج 😎    مرد : با این حرفت خوشحالم   میکنی  زن : میخوای از پیشت برم؟  مرد : نه فکرشم نکن  زن : منو دوس داری؟  مرد : خیلی زیاد  زن : تاحالا به من خیانت   کردی؟  مرد : معلومه که نه  زن : منو مسافرت میبری؟  مرد : تا بتونم آره  زن : منو کتک میزنی؟  مرد : به هیچ وجه  زن : میتونم بهت اعتماد کنم؟    بعد از ازدواج    همین متن را از پایین به بالا  

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک چایی

چايی حكم مدرسان شريفُ داره   برام    سرده؟چايی  گرمه؟چايی  خسته ای؟چايی  از خواب بيدار شدی؟چايی  كی؟چايی  كجا؟چايی  😌😌😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک مثلث برمودا

مثلت برمودا چیست؟      موبایل مبل    تلگرام      بری توش دیگه در نمیای😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک بابات مرد

یارو دکتر میشه    از اتاق عمل میاد بیرون...      پسره میپرسه حال پدرم چطوره؟     میگه : پدرت دچار فراموشی   شده،پاهاش فلج شده،نمیتونه   حرف بزنه، چشماشو از دست   داده...    پسر با ناامیدی تکیه میده به دیوار   و گريه ميكنه...    یارو میگه شوخی کردم بابات مرد  😄😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک دوقلو

پسره رفت تو کوچه دید داداش   دوقلوش داره فوتبال بازی میکنه   ⚽️      محکم زد تو گوشش و گفت: تو   اینجایی؟؟؟    مامان ۲ بار منو برده حموم🚿😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک زن دوم

ﺧﺎﻧﻤﻪ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯿﮕﻪ: ﺍﮔﻪ ﻣﻦ   ﺑﻤﯿﺮﻡ ﺗﻮ ﺯﻭﺩﯼ ﺯﻥ ﻣﯿﮕﯿﺮﯼ؟  ﻣﺮﺩ ﻣﯿﮕﻪ: ﺁﺭﻩ ﭼﺎﺭﻩ ﻧﺪﺍﺭﻡ.  ﺧﺎﻧﻢ : ﻣﯿﺎرﯾﺶ ﺗﻮ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﻮﻧﻪ؟  ﻣﺮد: آره ﺧﻮﻧﻤﻪ دﯾﮕﻪ.      ﺧﺎﻧﻢ : ﻟﺒﺎﺳﺎم رو ﻣﯿﺬاری ﺑﭙﻮﺷﻪ   ؟؟؟؟  ﻣﺮﺩ: اﮔﻪ ﺑﭙﻮﺷﻪ ﺣﺮﻓﯽ ﻧﺪارم آﺧﻪ   ﮔﺮوﻧﯿﻪ  ﺧﺎﻧﻢ : ﮐﻔﺸﺎﻣﻮﭼﯽ؟  ﻣﺮد: ﻧﻪ  ﺧﺎﻧﻢ : ﭼﺮا؟؟؟؟  ﻣﺮد: ﭼﻮن ﺷﻤﺎره ﭘﺎهاش ﺳﯽ و   ﻫﺸﺘﻪ!😂  جمعا فاتحه‌ای نثار بفرمایید برای   روح اون مرحوم😅😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک داروخونه

خانمی اومده داروخونه میگه «از   همون شربتی که قبلا به پسرم   دادین می‌خوام.»  دکتر داروخانه پرسیده «اسمش   چیه؟»      جواب داده «امیرحسین»   یعنی داروخونه منفجر شد....😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک حیووون

دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮم داﺷﺖ ﺷﻮﻫﺮﺷﻮ ﺻﺪا   ﻣﯿﮑﺮد ﻣﯿﮕﻔﺖ :      ﭘﯿﺸﯿﻪ 🐱ﻣﻦ  ﻣﻮﺷﯽ🐭  ﺟﻮﺟﻮی 🐥ﻣﻦ .  ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻣﻦ ﮔﻔﺖ: بهرام و ﺻﺪا ﮐﻦ   ...  ﻣﻨﻢ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺘﻢ : ﺣﯿﻮووون ﺧﺎﻧﻤﺖ   ﮐﺎرت داره !!!  ﻧﻤﯿﺪوﻧﻢ ﭼﺮا 6 ﻣﺎﻫﻪ دﺧﺘﺮ ﻋﻤﻮم   ﺑﺎﻫﺎم ﺣﺮف ﻧﻤﯿﺰﻧﻪ !!! ﻣﮕﻪ  ﭘﯿﺸﯽ و ﻣﻮﺷﯽ و ﺟﻮﺟﻮ 3 ﺗﺎﺷﻮن   ﺣﯿﻮوون ﻧﯿﺴتن ؟؟؟😐😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک پرورشگاه

به بابام گفتم منو از پرورشگاه   آوردین؟     میگه نه   چرا باید تورو انتخاب کنیم آخه 😐

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک مودم

‏رفتم مودم بخرم از یارو پرسیدم   این تک آنتنا چه فرقی با2آنتا   دارن؟  یارو گفت2آنتنا یه آنتن بیشتر   دارن دیگه!    برگای دنیای فناوری ریخت

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک قوطی چایی

شوهر : قوطی چایی کجاست؟    زن : شما مردا توی عمرتون نمی   تونین چیزی رو به تنهایی پیدا   کنید     چایی تو کابینت ادویه هاست،  تو قوطی كاكائو که روش نوشته   نمک 😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک دیدمت

دیدمت👀  منم دیدمت عزیزم👀          بیشترین پیام‌ های ارسالی در شب   های محرم😐  انگار دارن ماموریت انجام میدن😒  😂😐🤔😂

sh.m مناسبتی ۱۳۹۷-۶-۲۲

جوک طبل

-مامان با بابا كجا آشنا شدين؟      عزيزم بابات خيلى قشنگ طبل   ميزد 😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰

جوک آیینه

یه جا خوندم مغز انسان گولش   می‌زنه و تصویر خودشو ۱۵ درصد   زیباتر از چیزی که واقعا هست   ارزیابی می‌کنه. الان گند زده شده   تو روحیه‌م که حتی ۱۵ درصد از   چیزی که تو آینه می‌بینم هم   ضایع ترم😱😑😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰

جوک پوشک

دیگه ازین به بعد بخوای زن   بگیری باید یه شیربها به مامانش   بدی       یه پوشک بها به باباش🙈😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰

جوک هلو

بابام اس داده هلو کجایی؟!  منم با کلی ذوق نوشتم...  بیرونم شفتالو چطور؟ :)))      جواب داده:گــراز🐗...هلو یعنی   سلام!  بیا خونه کارت دارم😰😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰

جوک نذری

ولی ‏خیلی بده تو صف نذری عجله   بازی در میارید😒  من خودم پارسال توصف قیمه یقه   لباسم پاره شد🤦🏼‍♀  البته از سرنوشت اونی که با قابلمه   زدم تو سرش خبری ندارم😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰

جوک پسرا

پسرا تا وقتي مجردن...  درازِ بي خاصيتِ لندهورِ بي   مصرفن😁              اما به محض اينکه زن ميگيرن  ميشن: نور چشم ماااااااااااادر😁  میشن: عزيز دل خواااااهررررررررر😁  نه خدایی دقت کردین😜😜

sh.m پسرا ۱۳۹۷-۶-۲۰

جوک مدرسه

📛انّا للّه و انّا الیه المدرسة و   الدانشگاه    بازگشت همه به‌سوی مدرسه و   دانشگاه است😢    با نهایت تاسف و تاثر  پایان سه ماه عشق و حال و صفا  و خواب لذت‌بخش صبح و  آغاز نه ماه زجر و بدبختی و   امتحان را  پیشاپیش بر شما دانش‌آموزان و   دانشجویان عزیز  تسلیت میگویم.

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۹

جوک بوی دهن

آدم صبح که بیدار میشه با بوی   دهنش میتونه فلز آب کنه      اونوقت یه عده میگن کاش   صبحمونو با بوسیدن یار شروع   کنیم. 😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۹

جوک بوی دهن

آدم صبح که بیدار میشه با بوی   دهنش میتونه فلز آب کنه      اونوقت یه عده میگن کاش   صبحمونو با بوسیدن یار شروع   کنیم. 😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۹

جوک باغ وحش

مکالمه بین دو نفر در باغ وحش:     " اروپا "   اولی: چه میمون نازی 😍  دومی: آره خیلی بانمکه ☺️        دوستان جعفر  ممد:جعفربابات اون بالا   چیکارمیکنه؟!🤔  جعفر: منتظر ننته 😐😂

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۶-۱۹

جوک مزه

معلم از بچه دبستانی میپرسه :   پسرم چهار مزه اصلی چیه؟؟؟    پسره میگه:    •بال كبابى  •چیپس  •ماست موسیر  •آب آلبالو    ولی عمو مجتبام میگه  مرد اونه که بدون مزه بخوره😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۷

جوک دوست داماد

‏از جلو تالار رد شدم،  گشنم بود رفتم تو...    دم در به یارو گفتم مبارکه،من و   داماد از دبستان با همیم...🤓😎    دو پرس جوجه بهم داد گفت بابام   از مکه اومده....گمشو😏😕😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۷

جوک ایرانسل

به مامانم میگم: طرف خیلی دوسم   داره،  میگه: محلش نذار!      میگم: آخه هی اس‌ام‌اس میده،  میگه: فکر کن ایرانسله....    ینی تا حالا این‌جوری قانع نشده   بودم!😂😂      ‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۷

جوک اون چیه سیاهِ کلاغِ؟

دختره بهم گفت یه سوال میپرسم   اگه درست جواب دادی بیا منو   بگیر !!  گفتم باشه😊  گفت اون چیه سیاهه کلاغه؟😐      گفتم پلنگه !!! 😶  گفت آفرین بیا منو بگیر !!!🔫😐    یعنی حاضره گند بزنه به همه آب   و اجداد حیات وحش ولی شوهر   کنه 😑😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۷

جوک پروتز

تازگیا یه آزمایش 📄 به آزمایشای   قبل از ازدواج اضافه شده 😐          دخترو میندازن تو آب  اگه رفت زیر آب طبیعیه ، اگه اومد   بالا همش پروتزه 😂

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۶-۱۷

جوک آرام بخش

زیر سِرُم بودم، یه خانوم دکتر   جوون وخوشگل اومد بالا سرم   گفت     وضعیتت خوبه؟  گفتم آره ماشین دارم خونه و کار   هم دارم    به تزریقاتیه گفت یه آرام بخش   دیگه بهش بزن 😐‌😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶

جوک غذا

طرز صدا کردن من، زمانی که غذا   آماده است :      😊تخم مرغ :  عزیزم الهی مادر فدات بشه بیا غدا   حاضره ...    😊کوکو :  عزیزم غذا آماده است ...    😊خورشت :  بیا دیگه غذا یخ کرد ...    😔 مرغ :  ما الان میخوریم جمع میکنیم ها   ... اومدی اومدی !!    😳 کباب :  اصن صدا نمیکنن !!!  بعد میگن هرچی صدا کردیم   نیومدی 😐😐😐😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶

جوک بی پدر

‏بابام داشت با تلفن صحبت میکرد  📞    صدا تلویزیون زیاد بود 📺🔊     یهویی قاطی کرد گفت صدای این   بی صاحاب رو کم کن ببینم این   بی پدر چی میگه😡    بعدش با جمله بزرگوار می   فرمودین☺️ ادامه داد😶    طرف هنگ کرده بود😐😑😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶

جوک سوال عاشقانه

سوال عاشقانه حیف نون از   همسرش      گلم از زندگی با من   مثل سگ پشیمونی یا   مثل خر داری کیف میکنی؟😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶

جوک زن ذلیل

به یارو میگن ای زن زلیل بدبخت   چرا تو شستن ظرفها به زنت کمک   میکنی😕😕      میگه آخه اونم تو شستن لباسها به   من کمک میکنه.😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶

جوک گدا

گدائه به یه نفر میگه : ۱۰۰تومن   بده با اتوبوس برم خونه !   طرف میگه : من فقط ۵۰۰۰ تومنی   دارم !  .  .    گدا : اشکالی نداره ، دیگه مجبورم   با آژانس برم …😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶

جوک مشاعره

چند نفر داشتند مشاعره میکردند،   نوبت به یارو میرسه  میگن با (ت) بخون  میگه : توانا بود هر که دانا بود    میگن با (گ)  میگه : گفتم توانا بود هر که دانا   بود    میگن با (ن)  میگه : نميفهمي گفتم توانا بود هر   که دانا بود ... 😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۵

جوک زر مفت نزن

پسره پست گذاشته:  تمام دارایی ام تقدیم یک لبخند   تو باد😊🤗    رفیقش کامنت گذاشته :  داداچ، اول اون 50 تومان طلب   من رو بده بعد زر مفت بزن😏😏  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۵

جوک دوست دختر

دوست دخترم اس ام اس داده:   دلم برات تنگ شده، کجایی عزیزم    منم حوصلشو نداشتم جواب بدم   اس دادم الکی گفتم: تو دادگاهم  گفت عکستو بفرس ببینم اگه راس   میگی  گفتم : عزیزم اینجا گوشی ممنوعه   دم در تحویلش دادم    پیام داده: آره راس میگی یادم   نبود، باشه عزیزم هر وقت   تحویلش گرفتی بهم بگو نگران   نشم😕    خیلی دختر خوبیه، خدارو شکر مغز   نداره هم من راحتم هم خودش😐  😐😂😂

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک پسرا تو ۱۶ سالگی

کاش یکی بود صدای پسرا رو تو   16 سالگی ضبط میکرد        تا به قیافه ما دخترا تو 16 سالگی   گیر ندن    حالا چشای پف کرده و دماغ   بادمجونی    و ریش و سیبیل کچلک زدشون   پیشکش😂😂😂

sh.m پسرا ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک مسواک زدن

دختره تو پروفايلش نوشته دختری   هستم که باهر نفسم 10 تا پسر   ميميرن          منم نوشتم    خوب مسواک بزن 😶🙌    بلاکم کرد 😐☝️    عایا توصیه های بهداشتی کارِ   بدیست؟ 🤔😕

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک بیچاره مردها

بيچاره مردا:😔  اگر تيپ بزنن👔، ميگن:  با كى قرار دارى؟  تيپ نزنن👕، ميگن اصلا سليقه   ندارى!  بگن دوست دارم💘، ميگن چه   نقشه اى تو كلته؟  نگن دوست دارم💔، ميگن پاى   یكى وسطه!  بخندن، ميگن ديونه شدى😂!   نخندن ميگن چه مرگته😒؟  شام بخوان🍝, ميگن فقط فكر   شكمشه!  شام نخوان، ميگن معلوم نيست با   كی شام کوفت كرده؟😕    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک عکس دخترا

قانون سوم جاذبه میگه:    ﻫﻤﻮﻥ ﻃﻮﺭ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ   ﺯﺷﺘﯽ ﻋﮑﺲ  کارت ملی ﺵ ﻧﯿﺴﺖ، ﻣﻄﻤﺌﻨﺎ ﺑﻪ   ﺧﻮﺷﮕﻠﯽ ﻋﮑﺲ  ﭘﺮﻭﻓﺎﯾﻠﺶ ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ ! 😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک تیغ زدن

پسره پست گذاشته دختری که   دوست پسرش را تیغ بزنه دختر   نیست که ژیلته😂😂😂😂    دختره هم کامنت گذاشته پسری   که بشه تیغ اش زد پسر نیس که   'موی زائده😳😳😳    اینا گودزیلا هستن بخدا😁😐😂  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک مردای خنگ

یه ضرب المثل مردونه هس که   میگه 🤓😎    مردای خنگ به زناشون میگن کم   حرف بزن اما مردای دانا به   زناشون میگن آخ نمیدونی وقتی   دهنت بستس چقد خوشگل   میشی عزیزم 😀😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک تار مو

‌ وقتی یک مرد بهتون میگه :  یه تار موتو به دنیا نمیدم، برای   امتحان کردنش، یه تار موتونو   بندازین توی غذاش!!!    اگه دنیا رو ، رو سرتون خراب نکرد   😐    وااالا فقط حرف میزنند😂😂😂      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک زن گرفتن

خواستم بحث زن گرفتنو باز کنم :  به مامانم میگم بزرگیترین آرزوت   برای من چیه؟        میگه اون گوشیت بسوزه😳😳    قبلانا میگفتن عروسیت 😨😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک عشق

عشق چیست؟    حالتی است که در اثر سیری شکم   و بی کاری برای جوانان مجرد رخ   میده😂😜😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک پراید

یکی از راه های رسیدن به خدا       پراید بود که اونم گرون شد.😐😂  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک استخر

‏دفعه اول که رفتم استخر وارد که   شدم به رفیقم گفتم حاجی خیلی   عمقش کمه‌, آب به زانوم هم   نمیرسه‌    گفت حاجی صداشو در نیار, اینجا   پا میذارن رد میشن😂😂😂

sh.m پسرا ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک پوشک

دهه شصتی های بدبخت   خودشون که با کهنه لاستیکی   بزرگ شدن هیچ      الانم دیگه باید بچه هاشونم کهنه   لاستیکی ببندن تو این کمبود   پوشک😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک فال حافظ

میدونین هر دختری که ازدواج   میکنه     اولین کسی که از دستش راحت   میشه کیه؟      حافظ شیرازی     والا 😂    از بس که فال میگیرن😂 😂

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک شکم درد

‏زنگ زدم دکتر میگم شکم درد   دارم. میگه رودت ناراحته؟  گفتم نه اتفاقا خیلی خوشحاله😌  نمیدونم چرا قطع کرد😐       شما ببین دکتر چقدر حسوده که از   خوشحالی روده من ناراحت میشه   گوشی رو قطع می کنه عقده ای😏  😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۴

جوک تایلند

ﯾﺎرو ﻣﯿﺮه ﺗﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﻮار اﺗﻮﺑﻮس   ﻣﯿﺸﻪ؛    ﻣﺎﻣﻮر اﺗﻮﺑﻮس: ticket please  ﯾﺎرو: ﭼﯽ؟  ﻣﺎﻣﻮر دوﺑﺎره: a ticket  ﯾﺎرو: میگم ﻧﻤﯽ‌ﻓﻬﻤﻢ! ﻣﺮﺗﯿﮑﻪ ﺧﺮ  ﻣﺎﻣﻮر: ﻫﻮووی ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﯿﮕﯽ ﺧﺮ؟  ﻧﻔﺮ ﺳﻮم: آﻗﺎﯾﻮن ﭼﺮا دﻋﻮا   می‌کنین؟ زﺷﺘﻪ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻏﺮﯾﺐ   ﺻﻠﻮات ﺑﻔﺮﺳﺘﯿﻦ  ﮐﻞ اﺗﻮﺑﻮس: اﻟﻠﻬﻢ ﺻﻞ ﻋﻠﯽ ﻣﺤﻤﺪ   وآل محمد 😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۷

جوک ریمل

ریمل چیست ؟؟؟ 😏😝😊      اینجوری باشى 👈(·_·)    اینجور ميشی 👈(*_*)     وآخر شب اینجوری هستى 👈🐼

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۶-۷

جوک سرماخوردگی

بدترین قسمت سرماخوردگی اینه   که :     آبريزش بينی داری بعد تو یه جمع   يکی    یه چيز باحال تعریف میکنه ميزنی   زير خنده     يه حباب اندازه توپ هفت سنگ   از    دماغت ميزنه بيرون 🤤😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۷

جوک غلط کردن

آقایون وقتی با چیزی مخالفن   همون اولش میگن: غلط کردی...  😠  ولی خانمها وقتی مخالف باشن   هیچی نمیگن، چونکه صبورن و   مهربون☺️    یه کاری میکنن بعدش خودت بگی   غلط کردم☺️☺️😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۷

جوک مسافرت

‏اولین بار که میخواستم بدون   خانواده برم مسافرت، انقد مامانم   به رفیقم سفارشمو کرده بود که تو   جاده هی میزد بغل بهم میگفت   ممد جیش نداری؟  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک دوست پسر ایرانی

دوست پسر ایرانی  موجودی است که به دوست   دخترش میگه    عکس پروفایل نزار میخوام   قشنگی هات فقط مال من باشه😏    ولی اگه بهش بگی خواستگار   واسم اومده    میگه من جلوی خوشبختیتو   نمیگیرم قبول کن😂😂😂

sh.m پسرا ۱۳۹۷-۶-۶

جوک یخمک

ﯾﺎدﺗﻮﻧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮﻧﺎ ﺗﻮ راه ﻣﺪرﺳﻪ   ﯾﺨﻤﮏ ﻣﯿﮕﺮﻓﺘﯿﻢ از وﺳﻂ ﻧﺼﻔﺶ   ﻣﯿﮑﺮدﯾﻢ...😋    ﭼﺮا الکی ﻣﯿﮕﯿﺪ آره! 😐    آﺧﻪ ﺗﺎﺑﺴﺘﻮن ﻣﮕﻪ ﻣﺪرﺳﻪ ﺑازﺑﻮد   ﺗﺠﺪﯾدی‌های ﺑﺪﺑﺨﺖ 😂✋

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک تاکسی سواری خنگا

ﺳﻪ ﺗﺎ خنگ ﺳﻮار ﺗﺎﮐﺴﯽ ﺷﺪن ،   راﻧﻨﺪه ﻓﻬﻤﯿﺪ خنگند ، ﺣﺮﮐﺖ  ﻧﮑﺮد و ﮔﻔﺖ رﺳﯿﺪﯾﻢ !     دو ﻧﻔﺮ ﮐﺮاﯾﻪ دادن و ﭘﯿﺎده  ﺷﺪن ،   ﺳﻮﻣﯽ محکم زد ﺗﻮ ﺳﺮ راﻧﻨﺪه  ﮔﻔﺖ : ﻫﯿﭻ وﻗﺖ اینقد  ﺗﻨﺪ ﻧﺮو .ﻫﯿﭻ وﻗﺖ😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک سفر حج

جفر رفت حج.  وقتی از حج برگشت رفت سراغ   بقالی محلشون.  به مغازه دار گفت دفترهای قرض   رو در بیار.    صاحب مغازه خیلی خوشحال شد   و با خودش گفت:  خیلی خوبه،اومده قرضشو ادا کنه   و پولمو بهم بده.  وقتی دفتر رو در آورد،جفر به   صاحب مغازه گفت اسم من رو   توی دفتر پیدا کن.  صاحب مغازه گفت؛  بله! این هم اسم مبارک شماست    جفر گفت؛ آفرین!  حالا جلو اسمم یه حاجی اضاف   کن!😝😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک پدر زن

عاقا دیشب رفتم خونه پدرزنم...  گوشیمو گم کردم اونجا😂    اومدم با گوشیش زنگ بزنم   گوشیمو پیدا کنم  دیدم کصافط اسممو سیو کرده   مُفتخــور😜😭😭  یه باجناقمو سیو کرده بود لاشخور   یکی دیگرو مُرده خور    بنظرتون دخترشونو طلاق بدم... یا   به مُفتخوریم ادامه بدم😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک تیپ دخترا و پسرا

دخترا:  مامان این لباسم قشنگه:  -آره خیلی قشنگه   -دروغ نگو مامان قشنگ نیست  آجی جونم این لباسم قشنگه؟  -آره عزیزم خیلی خوشكله.  -تورو خدا؟؟؟ دروغ میگید. نه   قشنگ نیست.    پسرا:   داداش این تیپم قشنگه؟  -نه این تیپ بهت نمیاد عوضش   كن.  -گوه نخور توچه میفهمى تیپ   چیه؟؟ همینو میپوشم.😁😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک صلواتی

کارمند تازه وارد به مدیر:  جناب! من هرچی در یخچال اداره   میزارم سریع خورده میشه      ( پنیر” نون” گردو” حلوا” و… )  برای صبحونه فردای خودم چیزی   باقی نمیمونه !    مدیر: آقای محترم لطفا فامیلتونو   روش بنویسید    کارمند: فامیلم “صلواتیه” روی همه   شون نوشتم 😐

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک مردها و علایقشون

امروز رفتم کتابخونه یه چند تا   کتاب بگیرم یه کتاب دیدم روش   نوشته :  مردها چه زنهایی را دوست   دارند!!!!!       والا ما تا يادمون میاد مردها همه   زنها رو دوست دارن بجز زن   خودشون را.  دیگه طبقه بندی نمیخاد😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۶

جوک گوینده

دیشب رفتیم خاستگاری برا   داداشم:        مامانش گفت : آقا پسرتون ﭼﯿﮑﺎﺭﻩ   ﻫَﺴﺘﻨﺪ ...  مامانم گفت: ﮔﻮﯾَﻨﺪﻩ ﻫﺴﺘﻨـــﺪ ..   !!  مامانش گفت : ﺑَـﻪ ﺑَـﻪ، ﮐُﺪﻭﻡ   ﺷَﺒﮑــﻪ ؟ ﭼﯽ ﻣﯿﮕَﻦ .... ؟  مامانم : ﺗﻮﯼ ﺷَﺒﮑــﻪ های   ﺍِﺟﺘﻤﺎﻋﯽ  چرت و پرت میگن😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۵

جوک عابر بانک

دختره زﺑﻮﻧﺶ ﺗﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺎﺑﺮ   ﺑﺎﻧﻚ ﮔﻴﺮ ﻣﻴﻜﻨﻪ، ﻣﻴﺒﺮﻧﺶ   ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ازش ﻣﻴﭙﺮﺳﻦ: زﺑﻮﻧﺖ   ﺗﻮ دﺳﺘﮕﺎه ﻋﺎﺑﺮﺑﺎﻧﻚ ﭼﻜﺎر ﻣﻴﻜﺮد؟   😳  ﻣﻴﮕﻪ : ﻛﺎرﺗﻢ رو ﻛﻪ وارد ﻛﺮدم ﮔﻔﺖ   زبان ﺧﻮد را وارد ﻧﻤﺎﻳﻴد 😑  😂😂😂😂

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۲۹

جوک نکبت

زنی موبایل شوهرش را برداشت   شروع به گرفتن شماره ی خودش   کرد.  با تعجب دید که شماره اش به نام   ( نکبت 2 ) ذخیره شده.   آیا او عصبانی شد ؟ 🤔        نه 😐  بیشتر در تعجب بود که نکبت ۱   کیه؟ 😁😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۹

جوک خبر وحشتناک

اسکار وحشتناک ترین جمله خبری   تعلق میگیره به :  "سلام ، یه زحمتی دارم برات"

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۹

جوک زیپ شلوار

‏واستاده بودم دم بستنی فروشی   شیرپسته میخوردم دیدم یه آقای   کارتن خوابی زل زده بهم. از اول تا   آخر یه جوری نگاهم کرد که دیگه   دلم سوخت یه بستنی خریدم بردم   براش. گفت اولن که من شیرپسته   میخواستم دومن زیپ شلوارتو   ببند.

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۹

جوک آرایش دخترا

اینقدر ب آرایش دخترا گیر ندید   هی دماغشو فلان کرده لباشو فلان   کرده🙂☝️  .  .  .  .  .  .    لج میکنن دیگه آرایش نمیکنن   اون وقت دیگه نمیشه نگاشون   کرد👀  دودش تو چشم خودتون میره   هاااااا‼️😁

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۲۷

جوک مسخره کردن

بخاطر سه چی هیچ کسیو مسخره   نکن :    محل تولد    چهره ی زشت    قد کوتاه    ناخن بلند    واه واه واه    نه قلقلی نه فلفلی😮    عه ببخشید از بحث خارج شدیم  😶  خلاصه بخاطر این چند مورد کسیو   مسخره نکنید دوستان😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۷

جوک اتوبوس

یارو شب تو اتوبوس هى از   صندلى 8 بلند ميشه ميره صندلى   14 باز بر ميگرده سر جاش  يكى بهش ميگه چه مرگته بخواب   ديگه....                    یارو ميگه لعنت به كسى كه گفت   دو تا صندلى بگير شب راحت   بخوابی😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۷

جوک دیگه برنمیگرده

تو ایران پنج چیز برنمی‌گرده:   عمر  جوونی  فندکی که میدی به رفیقت  فامیلی که از شهرستان میاد  و کارمندی که رفته نهار و نماز😐

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۵-۲۷

جوک خودشو به خواب زده

من که خوابم میبره مامانم یه   لحاف کرسی ۲۰۰ کیلویو  از ارتفاع ۲ متری زارت میندازه روم  پشت بندشم بابام که مثلا   حواسش نیست پامو لقد میکنه  بعد که من مثل جن زده ها از   خواب میپرم!      دوتائی با هم میخندن میگن :  پدر سوخته الکی خودشو به خواب   زده😐😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک سوسک

شرط میبندم همین سوسک اگه   صورتی بود      دخترا میگرفتن لای دفتر خشک   میکردن😷😷  روزی پنج دفعه بوسش میکردن   میگفتن عجیجم😂

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک پول

یه سلامی هم بکنیم به پول  .  .  .  سلام چرک!!!  مارو نمیبینی خوشحالی؟ 😐☝️  خاک تو سرت بد بخت بی   ملاحظه 😐✋😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک نانوایی

رفتم نونوایی یارو گفت آقا یه دونه   ای      گفتم نوکرتم نمونه ای      گفت نه خنگ میگم صف یه دونه   ای اینجاست🙈😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک کباب

یارو رفیقش رو با صورت خونی   میبره بیمارستان.  دکتر میگه چی شده؟؟؟  یارو میگه کباب خورده با پیاز!  دکتر میگه چه ربطی داره؟    یارو میگه اخه سهم من بود😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک مردودی

مامان به بچش میگه :  اگه فردا امتحان مردود بشی دیگه   پسره من نیستی. . . !      فردا بچشو تو کوچه میبینه میگه:   امتحان چه خبر؟!    بچش میگه : ببخشید شما؟! 😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک باجناق

‏خدایا عید قربان نزدیکه،  نه جرات قربانی کردن فرزند دارم   نه توان خرید گوسفند    یدونه باجناق دارم پیشکش   درگاهت   میخواهی بکش، میخوایی به   جاش یدونه بره برام بفرست🙏😍  😂😂

sh.m مناسبتی ۱۳۹۷-۵-۲۶

جوک خواستگاری

یبارم دخترا سر من دعواشون شد   😊😌☺️              رفته بودم خونشون خاستگاری    خواهربزرگه میگفت واسه تو   اومده خواهر کوچیکه میگفت نخیر   واسه تو اومده 😂😂😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۵

جوک مخ زنی

مخ دختره رو تو تلگرام زدم  رفتم سر قرار دیدم عین کبری تو   فیلم اصغر کپکه 😑😂😐        برگشتم خونه بهش زنگ زدم   عزیزم بیا تمومش کنیم همینجا  میگه چرا؟  میترسی وابسته شی؟  الهى العفو !!! .😑😑😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۵

جوک تبلیغ تلویزیون

‏زدم شبکه 1 دیدم دارن قابلمه   میفروشن زدم 2 دیدم تفلون   میفروشن، زدم شبکه های دیگه   دیدم ظروف 8 پارچه میفروشن 🤔                  تلویزیونو خاموش کردم گذاشتم تو   کابینت 😐😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۵

جوک قرعه کشی

‏ولی من به این نتیجه رسیدم حتی   اگر برم قطب جنوب اونجا خودمم   یه قرعه کشی بذارم که فقطم   خودم توش شرکت کنم بازم ینفر   دیگه از خراسان رضوی برنده   میشه😂🤦🏽‍♀️🤦🏽‍♀️

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۳

جوک بابام

دختره میگه: هر بار تصادف میکنم   بابام میگه قربون دخترم بشم که   داره با تجربه میشه  اونوقت من یبار زنگ زدم به بابام   گفتم تصادف کردم گفت یه خط   رو ماشین افتاده باشه به ابالفضل   میکشمت میکنم. گفتم بابا ما که   اصن ماشین نداریم. یه موتوری   بهم زده تو بیمارستانم

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۲

جوک کنسرت

‏دوس داشتم یه خواننده معروف   بودم و وسط کنسرت وقتی مکث   کردم و بعدش ملت شروع به   خوندن ترانه کردن ؛ یهو برگردم   بگم:  اگه منو آوردین اینجا که براتون   بخونم پس شما زر نزنین  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۲

جوک صندلی چرمی

رو صندلی چرمی نشسته بودم   جابجا شدم یه صدایی تولید شد.   بغل دستیم گفت اگه صدا از چرم   بود پس این بو مال چیه؟ گفتم   چرمش خوب دباغی نشده  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۲

جوک تعارف

گاردین ده کلمه از زبان‌های   مختلف که معادل انگلیسی ندارن   رو معرفی کرده. از فارسی هم   "تعارف"انتخاب شده    تو توضیحش زده مثلا دو نفر سر   اینکه کی اول بره تو چند دقیقه   بیخودی وقت تلف می‌کنن😐😂

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۵-۲۱

جوک دیوونه

یارو پسرشو می بره آزمایش کنه     تا معلوم بشه دیوونه هست یا نه          دکتر به پسره میگه :    برو با این آبکش آب بیار     یارو می گه:    پسرم خسته ست بذار خودم بیارم  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۰

جوک دختر بی آرایش

دختر خالم میخواست واسه   گواهینامه ثبت نام کنه، بهش   گفتم باید بدون آرایش بری واسه   ثبت نام                   اشتباهی بهش دفترچه اعزام به   خدمت دادن گفتن 2 سالم غیبت   داری🙊🙊😂  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۲۰

جوک آناناس

یه روز بابام یه گلدون با گلش   خرید آورد گذاشت رو تاقچه،  آقا من سه روز بش آب میدادم.  روز سوم وقتی از سر کار اومد   گلدونو برداشت،  یه سینی با چاقو برداشت شروع   کرد به قاچ کردن گلدون...    .  .  .  .  .  .  .  .  اونجا بود که ما تازه فهمیدیم   آناناس چیه!!  برگرفته از واقعیتهای دهه   شصت...😉   🍍🍍🍍

sh.m میوه ۱۳۹۷-۵-۲۰

جوک مازراتی

‏ﺩﯾﺸﺐ ﺧﻮﺍﺏ ﺩﯾﺪﻡ ﻣﺎﺯﺭﺍﺗﯽ ﺧﺮﯾﺪﻡ  ﺑﯿﺮﻭﻧﺶ ﻣﺎﺯﺭﺍﺗﯽ ﺑﻮﺩﺗﻮﺵ ﺍﻣﺎ ﻣﺜﻞ   پراید ﺑﻮﺩ!  ﺑﺪﺑﺨﺖ ﺿﻤﯿﺮ ﻧﺎﺧﻮﺩﺁﮔﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﺍﺧﻞ   ﻣﺎﺯﺭﺍﺗﯽ ﺍﯾﺪﻩ ﺍﯼ ﻧﺪﺍﺷﺖ ﺗﺼﻮﯾﺮ   پراید ﭘﺨﺶ ﻣﯽ ﮐﺮﺩ!  🚘🚗

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۰

جوک دخترا و پسرا

همونجور که دخترا تا 5 دیقه ی   دیگه آمادن پسرام تا 5 دیقه ی   دیگه میرسن  😁😁😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۰

جوک کلید بهشت

شیخی در جمع زنان از حجاب   سخنرانی می کرد.زنی گفت: من در   منزل هم با چادر هستم. شیخ   گفت: آفرین بر شما، کلید بهشت   را به این زن بدهید.   زن دیگری گفت: من در منزل با   لباس زیر می گردم.      شیخ گفت:کلید منزل ما را هم به   این خواهر بدهید!😂😂😂😂  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲۰

جوک تخم مرغ

‏وقتی جنسا گرون میشه کیفیت   جنسام پایین میاد و کوچیکتر   میشن.. من موندم تخم مرغ   گرون شده چکار با مرغ کردن که   تخماشون کوچیک شده...فک کنم   قسمتی از خروجی مرغ رو بخیه   زدن😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک شلوار جین

خود شلوار جین هم تا میاد   خونشون شلوار کردی میپوشه   اونوقت یه عده هستن تو   خونشون با شلوار جین میگردن

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک زن الاغ

ﺗﻮ ﺟﺎده ﺗﺼﺎدف ﺷﺪه ﺑﻮد ﻫﻤﻪ   ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﻮدن ...  دختر فضوله واﺳﻪ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺻﺤﻨﻪ رو   از ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﺒﯿﻨﻪ ﻣﯿﮕﻪ ﺑﺮﯾﻦ ﮐﻨﺎر ﻣﻦ   همسرشم !!!    وقﺘﯽ ﻣﯿﺎد ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯿﺒﯿﻨﻪ الاغ   افتاده ﮐﻨﺎر ﺟﺎده !!    ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺧﻨﺪﯾﺪن ﺷﺪﯾﺪ   ﺟﺎن ﺑﺎﺧﺘﻦ!!  الاغه هم از شدت خوشحالی زنده   شده میگه من زنمو میخوام

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک گرونی گوشت

اونقدر قیمت گوشت تو‌ این روز‌ها   گرون شده که بابام‌ رفت یه شامپو   پروتئینه خرید، گفت بمالید به نون   بخورید حداقل پروتئین بدنتون   تامین شه!

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک تلگرام

هرگز مپنداريد آنان كه پيام   نمي‌گذارند، مرده‌اند! 😢  بلكه زنده اند و پيامك دیگران را   مي‌خوانند! 😏  همانا آنان از راحت طلبانن! 🙄      سوره تِلِگرامیون  آيات 1 تا پنج    ای کسانی که آرام و بیصدا نشسته   و پستها را می خوانید بترسید از   روزی که آرام و بیصدا حذف شوید.    آیه ٦ تا ٨ 😝😜😁😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک فوتبالیستها

یادتونه ﻓﻮﺗﺒﺎﻟﯿﺴﺘﺎ ﻣﯿﺪﯾﺪﻡ  ﻻﻣﺼﺐ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ میگفت:  ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺒﺮﯾﻢ 😠  .  ﻣﯿﺰﻭﮔﯽ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮﺍ ﻣﯿﮕﻪ:  ﺩﺭﺳﺘﻪ ﺳﻮﺑﺎﺳﺎ ما میبریم 😐    تازشم کاکرو ازون سمت زمین تو   دلش میگفت نمیذارم ببرید 😳    یادش بخیر ، چقدر دلا به هم   نزدیک بود قدیما.🙈🙈🙈  چقدرم ما اسکول بودیم .😂 ☺️

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک اصفهانی

این اصفهانیا دعوت به رفتار   شهروندی‌شون خیلی خوبه  صبح داشتم پیاده می‌رفتم یه   آقایی با شلنگ داشت آشغالا دم   در مغازه‌ش رو با فشار آب به جوی   آب راهی می‌کرد، یه آقای پیری با   دوچرخه رسید بش خیلی   بی‌تفاوت گفت : قبری آقادِ‌س   اینجوری آب می‌پاشی؟!

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک روز خبرنگار

زنه ﺯﻧﮓ ﺯﺩه ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش میگه:  ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺭﻭﺯﺕ ﻣﺒﺎﺭﮎ!!    شوهره ﻣﯿﮕﻪ: ﻣﮕﻪ ﭼﻪ ﺭﻭﺯﯾﻪ؟  زنه میگه: ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ  شوهره ﻣﯿﮕﻪ : ﺧﺐ ﺑﻪ ﻣﻦ ﭼﻪ؟    زنش میگه: ﻫﻤﯿﻦ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ ﭼﯿﺰ ﻭ   ﺑﻪ ﻣﺎﻣﺎﻧﺖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﯿﺪﯼ ﮐﺎﻓﯿﻪ!! 😂  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک مادر زن

به مادر زنم گفتم: مادرجان انقد   عبادت ‌کردی،  چقدر دعاهات مستجاب شد؟  + 50 درصد   - چطور؟  + از خدا خواستم دامادم خرپول   باشه،  خر هست اما پول نداره  نتیجه اخلاقی: کلا سر به سر   مادرزن نذارین😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک همکار زن

پيامك شوهر به زن:    آروم باش، نترسيا  من از پله هاي اداره افتادم  سرم خورد به نرده ها  بيهوش شده بودم. خانم جهانپور   زنگ زد به اورژانس، الان   بيمارستانم.  دكترا ميگن خونريزي مغزيه        پاي چپ و دنده راستم شكسته  آرنجم در رفته  گردنم پيچيده و لبم چاك خورده.    جواب زن : خانم جهانپور كيه ؟!!!  😳😒🙄😂😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۹

جوک ریاضی

یه بار از معلم ریاضیمون پرسیدم   چرا ریاضی میخونیم؟  گفت برای نجات جون انسان ها  گفتم چه ربطی داشت!!  جواب داد خوندن ریاضی باعث   میشه منگلایی مثل شما نرن   دانشکده پزشکی😐  تا حالا از این زاویه بهش نگاه   نکرده بودم😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۷

جوک عزاداری

یه بارم رفتم عزاداری اولش خیلی   گریه کردم  چون مداح گفت قیمه ها رو   سوزوندن  بعدش فهمیدم گفت خیمه ها رو   سوزوندن یه کم آروم شدم

sh.m مناسبتی ۱۳۹۷-۵-۱۷

جوک سربازی دخترا

‏سربازی دخترا، فقط اون قسمتش   که از ۴ صبح پا میشن آرایش   کردن که به خبردار ساعت ۷ صبح   برسن😍😝

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۱۵

جوک گیلاس

گیلاس خریدیم از هر سه تا   دوتاش کرم داشت    هیچی دیگه مجبور شدیم برقارو   خاموش کنیم بخوریم 😂😂  اخه حیف بودن 🍒🍒🍒

sh.m میوه ۱۳۹۷-۵-۱۵

جوک I am queen

‏یه مدته دیگه هیچ دختری رو با   مانتوی i'm queen ندیدم      فک کنم حکومت اینا هم به دلیل   جنگ داخلی و دخالت عوامل دربار   و بی کفایتی شاهانشون از بین   رفت  😂😂😂

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۱۵

جوک بانک

میری آرایشگاه می‌بینی مو ریخته   رو زمین...  میری خیاطی می‌بینی پارچه و نخ   ریخته رو زمین...  ولی میری‌ بانک هیچی‌ رو زمین   نمی‌بینی، حتی خودکارشونم   چسبیده 😂☺️☺️😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۴

جوک درجه هوا

تو ایتالیا دمای هوا شده ۴۰ درجه،   تو خیابون به مردم آب معدنی   مجانی دادن، اینجا هم دما میرسه   به ۵۰ درجه برقو قطع میکنن    😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۴

جوک حمید هیراد

يه بار اسنپ گرفتم   يكي گفت؛ كجا تشريف ميبريد   قربان ؟   اما لباش تكون نميخورد   ديدم الله اكبر  آقا حميد هيراده =|||

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۳

جوک دندونپزشکی

هر موقع دندونم درد میگیره زنگ   میزنم چهارتا کلینیک قیمت   میپرسم خودش خوب میشه !  خیلی درکش بالاست  بهش افتخار میکنم   😁😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۳

جوک دختر

‏شما به یه دختر بگو برو از طبیعت   عکس بگیر بازم یجوری عکس   میگیره که ناخنای لاک زده ش   معلوم   💅

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۵-۱۳

جوک عکس کارت ملی

تو عکس کارت ملیم یه جوری   افتادم که انگار یه تست بیشتر   میزدم رتبه ی یک کنکور تجربی   میاوردم

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۳

جوک نبوغ اقتصادی

همه ایرانیا میشینن توو خونه یه   غذای خفن درست میکنن بعد   میگن میدونی اینو بیرون   میخوردیم چقد پولش میشد؟!  بعدش از نبوغ اقتصادی خودشون   ذوق میکنن

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۵-۱۳

جوک شوهر

شوهر چگونه موجودی است؟     شوهر دیگرموجود نیست!   بیخود دلتونو صابون نزنید     👰👰👰😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۱

جوک اخلاق دخترا

از نظر مامانا هر اخلاق بده   دختراشون به عمه هاشون رفته و   هرچی خوبی دختراشون دارن به   خودشون رفته.  😀😀👧👧👧

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱۱

جوک ریاست جمهوری

یارو رفت کاندید ریاست جمهوری   بشه  بهش گفتن سواد داری؟  گفت ای بابا دیگه ریدن تو   مملکتم مگه سواد میخواد💩   😂😂😂

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۵-۱۰

جوک دزدی

گندم دزدی را گرفتند و سوار بر   الاغ در شهر میچرخاندند...  مردم هم میخندیدن و هل هله   میکردند..  سرباز خطاب به دزد گفت: سخت   میگذرد؟؟دزد پاسخ داد گندم ها را   که خوردم...سواری هم کردم.مردم   هم شاد شدند و میخندند چی از   این بهتر؟؟؟  حکایت مملکت ماست  بیت المالو میخورن  بنزشو هم سوار میشن  ما مردم هم جوک میسازیم و   میخندیم 😐😐😐

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۵-۸

جوک بال

‏فكر كنم خدا به هر موجودی بال   داده گفته اگه بذاري بقيه بخوابن   بال هاتو ميگيرم؛ شب پشه   نمیذاره بخوابي، ظهر مگس ، صبح   گنجشك ها 😐

sh.m حیوانات ۱۳۹۷-۵-۸

جوک مهمان

پاشو برو شلوارتو درآر…     [اوج ارادت ایرانیها به مهمونشون]    😂😂😂😂

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۵-۸

جوک آپارتمان

‏آپارتمان فقط اونجاش که وقتی   میری توی راه پله بوی قورمه   سبزی و ابگوشت و ده تا مدل   غذای خوشمزه میاد ،ولی وقتی   میری خونتون ناهار کوکو سیب   زمینی دارین😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۶

جوک گلد کوئست

خالم واسم سوره‌ی کوثر رو   فرستاده که ۳ بار بخون و برای ۵   نفر بفرست. بهش میگم نمیشه ۱۸   بار بخونم واسه کسی نفرستم.   میگه نه اون زیرمجموعه هاست   که مهمه. مگه گُلد کوئسته:))

sh.m با نمک ۱۳۹۷-۵-۶

جوک ازدواج

زن: چرا قبل از ازدواج نگفتی   اینقدر فقیر و بی‌چیزی؟!    مرد: من که همه‌اش بهت میگفتم   تو این دنیا غیر از تو هیچی ندارم،   تو هم خوشحال بودی و می   خندیدی!😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۶

جوک عمه

رفیقم داره میره پیش عمه   آتوساش تو انگلیس.چطور ممکنه؟!  مگه عمه یه موجود فاطی نامی   نبود که از شهرستان میاد1ماه لنگر   میندازه خونتون؟

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۶

جوک زندگی ایده آل

🔻برای زندگی ایده آل:    زنی کدبانو داشته باش   زنی شاد داشته باش  زنی باهوش داشته باش  زنی داشته باش که از بودن در   کنارش لذت ببری     در ضمن خیلی مهمه که این چهار   تا زن از هم بی خبر باشند😍😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۵

جوک اصفهانی

یه اصفهانی با یه خانم کارمند   ازدواج میکنن و باهم قرار میزارن   که خرج خونه بعهده مرد باشه و   اجاره خونه بعهده خانم        بعد20 سال آقاهه فوت میکنه   خانمه متوجه میشه خونه ملک   شخصی آقاهه بوده و این مدت از   پول اجاره خرج خونه رو میداده😐  😂    😂😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۵

جوک روحانی

آقا چرا این خارجی ها به کشیش   هاشون میگن پدر روحانی؟😐  خوبه ما هم به آخوندامون بگیم   بابای ترامپ؟😁    نه این کار درستیه که از اسم   رئیس جمهور ما سو استفاده   میکنن؟    😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۴

جوک خر

یه جوری برای نفهمی خر رو مثال   میزنن انگار بقیه حیوانات اوقات   فراغتشون رو با حل معادلات   لوگاریتمی پر میکنن    دقیقا فرق خر با شتر چیه؟🤔🐫🐴

sh.m حیوانات ۱۳۹۷-۵-۴

جوک قطعی برق

تا حالا با شمع توالت نرفته بودم!  چه زیبا!    ممنون از مسئولین محترم که با   قطعی برق دید ما رو به همچین   فضای شاعرانه ای باز کردن☺

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۴

جوک مهریه

اوناییکه قراره مهریه رو با سکه   ۴۰۰۰۰۰۰ تومنی تسویه کنن، فک   کنم طرفو بکشن دیه شو بدن به   صرفه‌تر باشه!   حالا بازم هرجور صلاحه:)))     😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲

جوک اردشیر

دختردایی مامانم سه بار شوهر   کرده که از قضا اسم دو تا از   شوهراش اردشیر بوده و موقع   خاطره تعریف کردن میگه اردشیر   اول و اردشیر دوم    😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲

جوک سوسک

خواهرم اومد صدا کرد بیا این   سوسکه رو بکش،  رفتم به محل حادثه و سوسکی   نبود. هیچ‌چیز ترسناک‌تر از   سوسکی نیست که نیست.  😨😨😨😱🕷🕷🕷🕷

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲

جوک مامان

تو خیابون داشتم با مامانم میرفتم   یهو یه پسره بهم گفت: جوووووون   بخووووورمت  مامانم هم برگشته بهش میگه:   بهت نمیاد از این گوها بخوری😐  الان موندم مامانم ر...ده به من یا   ر..ده به اون🤔🤔  🤣🤣🤣

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱

جوک معلم

یه معلمی داشتیم میگفت شغل ما   شغل انبیاست  منم اومدم خودشیرینی کنم گفتم   انبیا که چوپانی میکردن😁  معلمم برگشت گفت خوب منم   دارم همین کارو میکنم گوسفند🐑    خدا حفظش کنه خیلی آدم رکی   بود😃

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱

جوک گل فروش

یه آقایی میگفت با همسرم پشت   چراغ قرمز وایساده بودیم گل   فروشه اومد گفت آقا گل بخر  گفتم نه عزیزم نمیخوام  گفت پس چرا واسه دیروزیه   خریدی؟ چرا بینشون فرق میزاری  بعد دوید و رفت توله سگ  الان یه ماهه که زنم تعقیبم میکنه  ترفند جدیدشونه حواستون باشه   اومدن حتما گل بخرید ازشون😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱

جوک حجاب

‏شما هسته زردآلو رو بشکن ببین   داخلش چه شیرینه چون خودشو   پوشونده و در معرض دید نامحرم   قرار نداده، پس خواهرم حجابت   رو رعایت کن  (البته نمیدونم چرا شلیل و هلو و   شفتالو حجاب روشون تأثیر   نذاشته! ولی با این حال بازم   خواهرم حجابت)

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک سگ

یه سگ برا باغمون خریدیم ده   میلیون 🐕                    شبا شیفتی نگهبانی میدیم ، یه   وقت ندزدنش 😂😂😂      ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک دندونپزشک

رفتم دندون پزشکی دندونمو   کشید بعد گفت یه گاز بده گفتم   قان قان قان قااااااااان گفت احمق   با تو نیستم با دستیارم بودم :|   😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک ماهی

‏میگن خوردن ماهی باعث تقویت   حافظه میشه واقعا راسته  انقدر موقع خوردنش حواست   هست تیغ نره تو گلوت مغزت   تقویت میشه

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک آدم باشید

تهديگ سيب زمينى، گل وسط   هندونه، ته كاهو، مغز زرد آلو،   گوشتاى توى خورشت، نون زير   كباب، پيازچه ى سبزى خوردن،   گوجه هاى توى سالاد، توت فرنگى   هاى توى مربا، دنبه ى روى   آبگوشت، آخرين تيكه ى پيتزا و و   و... اينا تنها سهم شما نيست. آدم   باشيد و تقسيم كنيد!  😁😁😁    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک هوا

هوا چهار نفره‌ ست ، فقط سه نفر   باید بادت بزنن :||

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک حقوق

آخرای هر ماه که میشه استرس   اینو دارم نکنه حقوقمو نریزن بعد   که میفهمم من بیکارم خیالم   راحت میشه میرم بخوابم

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۸

جوک مهندس

از یارو میپرسن چند تا بچه داری؟  میگه: ۴ تا پسر  اولی : مهندس معمار  دومی: مهندس برق  سومی : مهندس آی تی  چهارمی : دزد  .  میگن چرا چهارمی رو از خونه   نمیندازی بیرون؟  میگه همون یکی خرجمون رو   میده بقیه بیکارن 😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۷

جوک اصحاب کهف

یه روز یه اصغر نامی تو یه جمعی   میگوزه  خیلی ناراحت بوده    با خودش میگه ای خدا کاش   میشد منم مثل اصحاب کهف به   خواب میرفتم تا انقدر شرمنده   نمیشدم    دعاش بر آورده میشه و بعد از ۳۰۰   سال بیدار میشه...    میره نونوایی...    پول رو که میده به نونوا یارو میگه   این چیه؟ این که واسه دوره اصغر   گوزوِ   😂😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۷

جوک نماز صبح

‏امروز دیدم مامان‌بزرگم ساعت ۸   صبح داره نماز صبح میخونه!  گفتم ننه الان چه وقت نماز صبح   خوندنه؟  گفت: حوصله ندارم ساعت ۵ بیدار   بشم الان قضاشو میخونم دو   رکعتم اضافه میخونم منت سرم   نباشه :)))  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۷

جوک شفا

تو حرم یه ویلچر خالی دیدم ،   نشستم خستگیم درآد....     بعدش که خستگیم درومد پاشدم   گفتم آخیش خدایا شکرت....    آقا چشمت روز بد نبینه ملت مث   زامبیا لباسامو تیکه پاره کردن   واسه شفا...    الان کسی شلوار نداره بهم قرض   بده!!!؟؟😳😂

sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۴-۲۵

جوک رئیس جمهور کرواسی

‏رییس جمهور کرواسی رو جون   میده استخدامش کنی برای مراسم   ختم، وایسه جلو در مسجد همه   رو بغل کنه و تسلیت بگه  😀  😁  😂😂😂

sh.m ورزشی ۱۳۹۷-۴-۲۵

جوک دکتر

‏يه مسافرى حالش بد شد اعلام   كرديم اگه پزشك يا پرستار تو   پرواز هست خودشو معرفى كنه،   يه آقايى از سر كابين اومد گفت   چى شده؟ فك كرديم دكتره   واسش توضيح داديم گفت عههه   بنده خدا، خدا شفاش بده، رفت.  😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۴

جوک جام جهانی

سه دسته از مردم جهان الان خیلی   استرس دارن  ۱-فرانسوی‌ها واسه فینال جام   جهانی  ۲-کروات‌ها واسه فینال جام جهانی  ۳-ایرانی‌ها واسه قطعی برق وسط   فینال جام جهانی

sh.m ورزشی ۱۳۹۷-۴-۲۴

جوک بیل گیتس

یک سمینار خیریه در لندن در حال   برگزاری بود. بیل گیتس به روی   سن رفت و با ریتمی آرام شروع به   دست زدن کرد. هر سه ثانیه یکبار   دستانش را به هم میزد.  بعد از چند دقیقه گفت: هر بار که   من دستانم را به هم میزنم کودکی   در آفریقا از گرسنگی جان میسپارد.  😔  ناگهان صدایی با زبان شیرینی   پارسی از میان جمعیت گفت:  خو دست نزن عوضی😂🤣😂🤣

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۴

جوک استخاره

اولین باری که استخاره کردم نیت   کردم و قرآن رو باز کردم دیدم   نوشته"یس"   گفتم بابا دمت گرم خیلی واضح   گفتی👍  بعدها فهمیدم اون یاسین بوده😂  😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۴

جوک آنتالیا

به یکی گفتم خدا تورو به زمین   گرم بزنه...    الان روی شن های سواحل آنتالیا   دراز کشیده    یا سوتفاهم شده...  یا نیت من خیلی پاکه 😐😂😂😂

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۴

جوک تاحالا دقت کردین

تا حالا دقت کردین هر چی به یه   پولدار بخندین پولدار نمیشین 💸      حالا کافیه به یه فلج بخندی  همون موقع یه ماشین از روت رد   میشه از گردن قطع نخاع میشی   😁😁😁

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۴-۲۴

جوک روز دختر

‏تو طول سال اونقدر روز زن و   دختر داریم که هرموقع میخام   تقویم رو باز کنم قبلش یه یاالله   میگم  👱‍♀️  👧  👼

sh.m دخترا ۱۳۹۷-۴-۲۳