پایان مسابقه این هفته


آخرین جوک هایی که در سایت ثبت شده است در این صفحه قابل مشاهده هستند.

جوک [,;

اگر دیدید یه کیف داره خودش یه گوشه کوچه حرکت میکنه، متعجب نشید. حتما یه کلاس   اولی هستش که داره میره مدرسه!

msaeedbahari تفریحی ۱۳۹۷-۸-۲۱

جوک نماز تو جنگل

ﺍﺯ حیف نون می پرسن:  ﺍﮔﻪ ﺗﻮﯼ ﯾﻪ ﺟﻨﮕﻠﯽ ﺩﺭﺣﺎﻝ ﻧﻤﺎﺯ   ﺧﻮﻧﺪﻥ ﺑﺎﺷﯿﻢ ﻭ ﯾﻬﻮ ﯾﻪ ﺷﯿﺮ   ﺟﻠﻮﻣﻮﻥ ﺳﺒﺰ ﺑﺸﻪ؛ﺑﻬﺘﺮ ﺍﯾﻨﻪ ﮐﻪ ﻧﻤﺎﺯﻭ   ﺑﺸﮑﻨﯿﻢ ﻭ ﻓﺮﺍﺭ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺑﺎﯾﺴﺘﯿﻢ ﻭ   ﺑﻪ ﻧﻤﺎﺯ ﺧﻮﻧﺪﻣﻮﻥ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﺪﯾﻢ؟    حیف نون ﺟﻮﺍﺏ ﺩﺍﺩ: شما ﺍﮔﻪ   ﻭﺿﻮﺕ ﺑﺎﻃﻞ ﻧﺸﺪ،وایسا ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ   ﺑﺪﻩ ???

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۵

جوک Angry bird

حیف نون داشته نماز میخونده ...      یه هو یه پرنده با شدت میخوره   تو پنجره       حیف نون میگه :    خدایا من دارم باهات حرف میزنم    تو داری Angry Birds بازی میکنی   ؟؟؟?????

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۵

جوک سیر ترشی

من اگه کشتی گیر بودم سه کیلو   سیر ترشی میخوردم ...     میرفتم رو تشک تو حالت سر شاخ   ، دو تا هااا میکردم توو صورت   یارو ...                 همونجا در جا میفتاد میخوابیدم   روش ضربه فنیش میکردم     هوشمندانه عمل نمیکنن همین   میشه دیگه???

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک ولیعصر

به يارو میگن چرا اسم این خیابونو   گذاشتن ولیعصر؟ ☝️                میگه آخه صبح تا ظهر خبری   نیست       ولی عصر! اوووووفففففف???

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک مرغ ماده

دخترخالم داشت مرغ پاک میکرد    بهش گفتم این مرغا چقد چربی   دارن؟    گفت مرغای ماده چربیشون زیاده    (مگه مرغ نر هم داریم!!؟?)    همون لحظه مرغه پاشد یه نگاه به   من    کرد، یه لبخند ملیح زد و دوباره   جان سپرد ???

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک بابا بزرگ

بابابزرگ به نوه اش میگه سه روزه   نرفتی مدرسه بیا برو قایم شو   معلمت اومده دنبالت....     میگه تو برو قایم شو   چون من بهش گفتم تو مردی    ??

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک آبریزش ببنی

ﺁﺑﺮﯾﺰش ﺑﯿﻨﻰ دارم،  رﻓﺘﻢ داروﺧﻮﻧﻪ ﻗﺮص ﺿﺪﺣﺴﺎﺳﯿﺖ   ﺑﮕﯿﺮم،  ﺗﻮ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﯿﺶ ﻧﻮﺷﺘﻪ :    ﺳﺮ درد، ﺳﺮ ﮔﯿﺠﻪ، ﺣﺎﻟﺖ ﺗﮭﻮع،   اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب، ﻧﺎرﺳﺎﯾﻰ ﮐﺒﺪ،   ﺳﮑﺘﻪ ﻗﺒﻠﻰ، ﺳﮑﺘﻪ ی ﻣﻐﺰی، ﻣﺮگ   ﻧﺎﮔﮭﺎﻧﻰ ! ??    هیچی دﯾﮕﻪ … ﭘﺸﯿﻤﻮن ﺷﺪم، با   آستینم پاکش میکنم   امنیتش ﺑﯿﺸﺘﺮه !! ??

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک ساخته ی دانشجوها

تعدادی استاد دانشگاه رو دعوت   کردن به فرودگاه و اونا رو توی   یک هواپیما  نشوندن و وقتی درهای هواپیما   رو بستن از بلندگو بهشون اعلام   کردن که:  این هواپیما ساخت دانشجوهای   شما ست ..!  وقتی اساتید این خبرو شنیدن   همه از دم اقدام به فرار کردن!    همه رفتن به سمت در خروجی جز   یه استاد که خیلی ریلکس نشسته   بود ..!  پرسیدن : چرا نشستی؟ نگو که   نمی ترسی!!  استاد با خونسردی گفت :     

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴

جوک خواستگاری

یه سری رفتیم خواستگاری خانواده   طرف موافقت کردند ولی بابام   گفت نه! دلیلش هم این بود که   میگفت آدم سالم زن تو نمیشه   ۱۰۰% دخترشون یه ایرادی داره ?    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌

sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴