پایان مسابقه این هفته


جوک Angry bird

حیف نون داشته نماز میخونده ...      یه هو یه پرنده با شدت میخوره   تو پنجره       حیف نون میگه :    خدایا من دارم باهات حرف میزنم    تو داری Angry Birds بازی میکنی   ؟؟؟😆😆😆😆😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۵
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!