پایان مسابقه این هفته


جوک سیر ترشی

من اگه کشتی گیر بودم سه کیلو   سیر ترشی میخوردم ...     میرفتم رو تشک تو حالت سر شاخ   ، دو تا هااا میکردم توو صورت   یارو ...                 همونجا در جا میفتاد میخوابیدم   روش ضربه فنیش میکردم     هوشمندانه عمل نمیکنن همین   میشه دیگه😐😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!