پایان مسابقه این هفته


جوک مرغ ماده

دخترخالم داشت مرغ پاک میکرد    بهش گفتم این مرغا چقد چربی   دارن؟    گفت مرغای ماده چربیشون زیاده    (مگه مرغ نر هم داریم!!؟😳)    همون لحظه مرغه پاشد یه نگاه به   من    کرد، یه لبخند ملیح زد و دوباره   جان سپرد 😐😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!