پایان مسابقه این هفته


جوک بهش فرصت بده

زن رفت پیش دکتر گفت:   آقای دکتر شوهرم توی خواب   حرف می زنه چی بهش بدم        دکتر گفت: فرصت    زن گفت: فرصت چی    دکتر: بهش فرصت بده وقتی   بیداره حرف بزنه😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!