پایان مسابقه این هفته


جوک پالتو

رفتم پالتو بخرم واسه خانومم   فروشنده گفت   میشه یک میلیون و هفتصد         حساب کردم دیدم تا آخر سال   هیجده دفه   سرما بخوره یه دفعه هم ذات الریه  بگیره بازم ارزون تردر میاد 😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!