پایان مسابقه این هفته


جوک چرم مشهد

به دختره میگم چقد کیفت قشنگه         میگه ممنون چرم مشهده داداشم   از فرانسه اورده   توروقران ازدواج فامیلی نکنین!!😑  😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!