پایان مسابقه این هفته


جوک از فابربکشم بهتر شد

"از فابریکشم بهتر شد"چیست؟؟؟؟   🤔            اوج خرابکاری ایرانیا تو یه وسیله   ای که تعمیرش کردن!!!!!😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!