پایان مسابقه این هفته


جوک ریش

شمام موقع ریش زدن  .  .  .  اول ستاری میزنید   بعد پروفسوری   بعد سیبیل دسته موتوری   بعد سیبیل چخماخی   بعد سیبیل هیتلری   بعد اونم می زنید   .  .  .    یا فقط من این طوریم.😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!