پایان مسابقه این هفته


جوک رحمت ایزدی

به طرف میگن پدرت به رحمت   ایزدی پیوست!😞      میگه رحمت ایزدی کیه؟😳  میگن دار فانی را وداع گفت!😔  میگه چی گفت؟😳  میگن خره، بابات مرد!😐  میگه بابای ما خر نداشت!😳  میگن الاغ، بابای خرت مرد!😑  میگه خر ما بابا نداشت!😳😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!