پایان مسابقه این هفته


جوک زن دوستت بیوه شده

بابابزرگم مشکل قلبی داشت...  دکترش گفت سعی کنید ناراحتش   نکنید...      اومدم خبر فوت رفیقشو یجور بگم   که ناراحت نشه گفتم زن دوستت   بیوه شده...    از خوشحالی سکته کرد.😕😅😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!