پایان مسابقه این هفته


جوک منو واسه پولم میخواستی

با نامزدم بحثم شد برگشتم گفتم   از اولشم معلوم بود تو منو بخاطر   پولم میخوای.  برگشت تو چشام خیره شد و بعد   دوتایی زدیم زیر خنده الانم داریم   میریم فالوده شیرازی بزنیم با هم   😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!