پایان مسابقه این هفته


جوک اعترافات یک اصفهانی

اصفهانیه: حاج آقا من زمان جنگ به یک   عراقی تو زیرزمین خونه ام پناه دادم،   بنظرتون گناه کردم    روحانی: نه، خیلی هم کار خوبی کردی.   ثواب هم داشته 👏    اصفهانیه: آخه روزی هزار تومنم ازش   گرفتم    روحانی: اشکال نداره، خدا ارحم الراحمینه   👌    اصفهانیه: بنظرتون بهش بگم جنگ تموم   شده🤔 😳😂😂  ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!