پایان مسابقه این هفته


جوک فلفل

نشسته بودم یهو مامانم از   آشپزخونه اومد  بی مقدمه شروع کرد درباره فلفل   صحبت کردن که:  میدونستی فلفل لاغر میکنه و ضد   سرطانه و. . .😳😳            آخرش معلوم شد فلفل از دستش   در رفته، کلی ریخته تو غذامون!!😂  😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۱۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!