پایان مسابقه این هفته


جوک خودکشی

یارو روي ريل راه اهن ميخوابه   بهش ميگن چرا اينجا خوابيدي ؟    ميگه ميخوام خود كشي كنم    ميگن پس اون نون چيه دستت؟         ميگه بر فرض قطار نيومد من   اينجا از گشنگي بميرم؟؟😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!