پایان مسابقه این هفته


جوک جردن

امروز صبح کنار خیابون وایساده   بودم  دختره اومد با "جنسیس کوپه"   جلوی پام ترمز زد گفت: ببخشید   میخوام برم جُردن  منم گفتم کار خوبی میکنی... جای   خیلی خوبیه...☺️  برو به امید خدا😊  دیگه از خنده نمیتونست حرکت   کنه 😂        والا جنسیس زیر پایه تویه! آدرسه   جُردن رو از من میخوای!!  آدرس شاعبدلعظیمو بلدم   میخوای؟😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!