پایان مسابقه این هفته


جوک مرغ

جعفر نامزده شو دعوت میکنه..   به احترام نامزدش مرغ خونشونو   سر میبره و سرخ می کنه میاره سر   سفره  دختره میگه عزیزم چرا زحمت   کشیدی؟؟   .    .    جعفر میگه چه زحمتی؟ 3تاشو   سگ خورده یکیشم تو بخور 🤣🤣  🤣
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!