پایان مسابقه این هفته


جوک خوش گذرونی

برای یک زن مهم نیست ...  همسرش کجاست ؟      همین که بدونه بهش خوش   نمیگذره کافیه !!!😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!