پایان مسابقه این هفته


جوک بنر تسلیت

یبار حال نداشتم برم سرکار  زنگ زدم گفتم پسرخالم فوت کرده    فرداش رفتم دیدم بنر تسلیت زدن          انقدر شرمنده شدم که  میخواستم برم پسرخالمو بکشم😏  😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!