پایان مسابقه این هفته


جوک پیرزن

پیر زنی رفت داروخانه تا برای درد   مفاصلش دارو بخره.    داروخانه چی بهش گفت:  خوشگل خانم امر بفرمایید 😊    پیرزنه فوری کمرشو راست کرد   گفت:  رژ لب میخواستم عزیزم... 👄  ‌ ‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!