پایان مسابقه این هفته


جوک بمب اتم

دیروز ناهار عدسی خوردیم شب   خوراک لوبیا خوردیم امروز واسه   ناهار همونارو دوباره داغ کردیم   خوردیم، احتمال زیاد امشب   نتانیاهو عکس خونه مارو نشون   میده میگه اینجام دارن بمب اتم   درست میکنن
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۸
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!