پایان مسابقه این هفته


جوک رکود روحی

‏دکتر گفته ترکیب گردو و عسل   برای از بین بردن غم و رکود روحی   بسیار مناسبه  نمیدونه من حتی به قیمتشونم   فکر میکنم دچار رکود روحی میشم  😐
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۸
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!