پایان مسابقه این هفته


جوک خواب

تا هیجده سالگی که مدرسه کوفتی   نذاشت صبحا بخابیم،    تا بیست و هشت سالگی استرس   کار و پول دراوردن و اینده،  بعدش بچه دار میشیم و تا سی و   پنج سالگی هم گریه بچه نمیزاره   بخابیم،  تا پنجاه سالگی هم باید باید   صبحا زود بیدار شیم بچمون رو   بفرستیم مدرسه،  تا شصت و پنج سالگی هم که از   درد بیماری نمیتونیم بخابیم،  بعدشم که میمیریم😢  شانس ما تا بیایم بخوابیم یکی   میاد پیس پیس فاتحه میخونه   میزنه به
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!