پایان مسابقه این هفته


جوک زن اصغر

معلم به اصغر : آرزوت چیه ؟  اصغر : دوس دارم درس بخونم   پولدار  شم ازدواج کنم زنمو بفهمم .        براش همه چی بخرم دنیامو ب   پاش بریزم  نزارم دس ب سیاهو سفید بزنه !  معلم : رضا آرزوی تو چیه ؟    رضا : زن اصغر بشم 😄  ..
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!