پایان مسابقه این هفته


جوک گروه تلگرام

ما یه گروه خانوادگی داریم توی   تلگرام،       بعد یه گروه خانوادگی داریم بدون   برادرم و عروسمون، 😉    اونجا رفتار و حرکات عروسمون رو   تحلیل و بررسی میکنیم😂🕵
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!