پایان مسابقه این هفته


جوک فشار خون

دکتر :   فشار خونتون رو دوازدهه!          بیمار:  آقای دکتر! دوازه قدیم یا جدید!!!  😄😄   این دیگه مصیبته!!!
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!