پایان مسابقه این هفته


جوک دانشجو

‏غیر از    "جدیدالورود"    یه نوع دیگه دانشجو هم داریم     که هرگز فارغ التحصیل نمیشن    به اونا میگن "بعید الخروج" 😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۷-۷
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!