پایان مسابقه این هفته


جوک کوتاسیوم

کوتاسیوم چیست؟! 🤔    فکر میکنید کوتاسیوم عنصری در   جدول مندليف است؟ 😳    اشتباه میکنید.. 😊        هر وقت زنی از شوهر کارمندش   پول میخواد مرد میگه: هنوز حقوق   نگرفتم..  و میگه:  "کو تا سیوم؟" 🤣🤣    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!