پایان مسابقه این هفته


جوک پیکان

طرف پیکان مدل ۵۶ داره ...  پوکیده ⚰  یه درش رو میبندی سه در دیگه   اش وا میشه... 😁    اصن یه چیزه خر تو خر...    اونوقت با خط نستعلیق رو شیشه   عقب نوشته هر چه دارم از دعای   خیر مادرم دارم... 😳    یکی نیست بهش بگه بیچاره تو   عاق والدین شدی حواست نیست   ☝️🤕😁😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!