پایان مسابقه این هفته


جوک دوستت دارم

خانومه   واسه همسرش فرستاده:    دوستت ندارم اندازه اقيانوس،  چون يه روز خشک ميشه...  دوستت ندارم اندازه خورشيد،  چون يه روز خاموش ميشه...  دوستت ندارم اندازه باران،  چون زود قطع ميشه...    دوستت دارم به اندازه روت،  که هيچ وقت کم نميشه😳😳😊  😊😄
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!