پایان مسابقه این هفته


جوک شام

امشب رفتیم هیئت بعد مداح   وسط مراسم با ناله داد زد :     کی از وضع شام خبر دااااااارهههه؟   😩    گفتم : حاجی من الان از آشپز   خونه اومدم ، قیمه س...    میکروفون رو پرت کرد سمتم 😑   نگو منظورش سرزمین شام بود...  😑😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!