پایان مسابقه این هفته


جوک قبل و یعد ازدواج

قبل از ازدواج 😎    مرد : با این حرفت خوشحالم   میکنی  زن : میخوای از پیشت برم؟  مرد : نه فکرشم نکن  زن : منو دوس داری؟  مرد : خیلی زیاد  زن : تاحالا به من خیانت   کردی؟  مرد : معلومه که نه  زن : منو مسافرت میبری؟  مرد : تا بتونم آره  زن : منو کتک میزنی؟  مرد : به هیچ وجه  زن : میتونم بهت اعتماد کنم؟    بعد از ازدواج    همین متن را از پایین به بالا  
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!