پایان مسابقه این هفته


جوک چایی

چايی حكم مدرسان شريفُ داره   برام    سرده؟چايی  گرمه؟چايی  خسته ای؟چايی  از خواب بيدار شدی؟چايی  كی؟چايی  كجا؟چايی  😌😌😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!