پایان مسابقه این هفته


جوک بابات مرد

یارو دکتر میشه    از اتاق عمل میاد بیرون...      پسره میپرسه حال پدرم چطوره؟     میگه : پدرت دچار فراموشی   شده،پاهاش فلج شده،نمیتونه   حرف بزنه، چشماشو از دست   داده...    پسر با ناامیدی تکیه میده به دیوار   و گريه ميكنه...    یارو میگه شوخی کردم بابات مرد  😄😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!