پایان مسابقه این هفته


جوک پرورشگاه

به بابام گفتم منو از پرورشگاه   آوردین؟     میگه نه   چرا باید تورو انتخاب کنیم آخه 😐
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!