پایان مسابقه این هفته


جوک مودم

‏رفتم مودم بخرم از یارو پرسیدم   این تک آنتنا چه فرقی با2آنتا   دارن؟  یارو گفت2آنتنا یه آنتن بیشتر   دارن دیگه!    برگای دنیای فناوری ریخت
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!