پایان مسابقه این هفته


جوک قوطی چایی

شوهر : قوطی چایی کجاست؟    زن : شما مردا توی عمرتون نمی   تونین چیزی رو به تنهایی پیدا   کنید     چایی تو کابینت ادویه هاست،  تو قوطی كاكائو که روش نوشته   نمک 😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!