پایان مسابقه این هفته


جوک هلو

بابام اس داده هلو کجایی؟!  منم با کلی ذوق نوشتم...  بیرونم شفتالو چطور؟ :)))      جواب داده:گــراز🐗...هلو یعنی   سلام!  بیا خونه کارت دارم😰😂😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!