پایان مسابقه این هفته


جوک نذری

ولی ‏خیلی بده تو صف نذری عجله   بازی در میارید😒  من خودم پارسال توصف قیمه یقه   لباسم پاره شد🤦🏼‍♀  البته از سرنوشت اونی که با قابلمه   زدم تو سرش خبری ندارم😂    ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۲۰
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!