پایان مسابقه این هفته


جوک باغ وحش

مکالمه بین دو نفر در باغ وحش:     " اروپا "   اولی: چه میمون نازی 😍  دومی: آره خیلی بانمکه ☺️        دوستان جعفر  ممد:جعفربابات اون بالا   چیکارمیکنه؟!🤔  جعفر: منتظر ننته 😐😂
sh.m ایرانی ۱۳۹۷-۶-۱۹
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!