پایان مسابقه این هفته


جوک آرام بخش

زیر سِرُم بودم، یه خانوم دکتر   جوون وخوشگل اومد بالا سرم   گفت     وضعیتت خوبه؟  گفتم آره ماشین دارم خونه و کار   هم دارم    به تزریقاتیه گفت یه آرام بخش   دیگه بهش بزن 😐‌😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!