پایان مسابقه این هفته


جوک بی پدر

‏بابام داشت با تلفن صحبت میکرد  📞    صدا تلویزیون زیاد بود 📺🔊     یهویی قاطی کرد گفت صدای این   بی صاحاب رو کم کن ببینم این   بی پدر چی میگه😡    بعدش با جمله بزرگوار می   فرمودین☺️ ادامه داد😶    طرف هنگ کرده بود😐😑😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!