پایان مسابقه این هفته


جوک زن ذلیل

به یارو میگن ای زن زلیل بدبخت   چرا تو شستن ظرفها به زنت کمک   میکنی😕😕      میگه آخه اونم تو شستن لباسها به   من کمک میکنه.😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!