پایان مسابقه این هفته


جوک گدا

گدائه به یه نفر میگه : ۱۰۰تومن   بده با اتوبوس برم خونه !   طرف میگه : من فقط ۵۰۰۰ تومنی   دارم !  .  .    گدا : اشکالی نداره ، دیگه مجبورم   با آژانس برم …???
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۶
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!