پایان مسابقه این هفته


جوک مشاعره

چند نفر داشتند مشاعره میکردند،   نوبت به یارو میرسه  میگن با (ت) بخون  میگه : توانا بود هر که دانا بود    میگن با (گ)  میگه : گفتم توانا بود هر که دانا   بود    میگن با (ن)  میگه : نميفهمي گفتم توانا بود هر   که دانا بود ... 😂😂😂
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۶-۱۵
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!