پایان مسابقه این هفته


جوک دوست دختر

دوست دخترم اس ام اس داده:   دلم برات تنگ شده، کجایی عزیزم    منم حوصلشو نداشتم جواب بدم   اس دادم الکی گفتم: تو دادگاهم  گفت عکستو بفرس ببینم اگه راس   میگی  گفتم : عزیزم اینجا گوشی ممنوعه   دم در تحویلش دادم    پیام داده: آره راس میگی یادم   نبود، باشه عزیزم هر وقت   تحویلش گرفتی بهم بگو نگران   نشم😕    خیلی دختر خوبیه، خدارو شکر مغز   نداره هم من راحتم هم خودش😐  😐😂😂
sh.m دخترا ۱۳۹۷-۶-۱۴
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!