پایان مسابقه این هفته


جوک سوسک

خواهرم اومد صدا کرد بیا این   سوسکه رو بکش،  رفتم به محل حادثه و سوسکی   نبود. هیچ‌چیز ترسناک‌تر از   سوسکی نیست که نیست.  😨😨😨😱🕷🕷🕷🕷
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۲
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!