پایان مسابقه این هفته


جوک مامان

تو خیابون داشتم با مامانم میرفتم   یهو یه پسره بهم گفت: جوووووون   بخووووورمت  مامانم هم برگشته بهش میگه:   بهت نمیاد از این گوها بخوری😐  الان موندم مامانم ر...ده به من یا   ر..ده به اون🤔🤔  🤣🤣🤣
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!