پایان مسابقه این هفته


جوک معلم

یه معلمی داشتیم میگفت شغل ما   شغل انبیاست  منم اومدم خودشیرینی کنم گفتم   انبیا که چوپانی میکردن😁  معلمم برگشت گفت خوب منم   دارم همین کارو میکنم گوسفند🐑    خدا حفظش کنه خیلی آدم رکی   بود😃
sh.m تفریحی ۱۳۹۷-۵-۱
هیچ دیدگاهی ثبت نشده!